; ;

Tilkendegivelse vedrørende bidrag til politiske kampagner

Erhvervslivets organisationer er med til at varetage medlemmernes interesser ved at påvirke det politiske system, så erhvervslivets synspunkter bliver taget i betragtning i lovgivningsprocessen. Til dette kan det være hensigtsmæssigt at yde tilskud til fx kampagner, Folketingsvalg etc.

Sådanne tilskud kan være omfattet af lov om private bidrag til politiske partier. Medlemsvirksomhederne skal derfor én gang årligt have mulighed for at tilkendegive, om de er imod en sådan støtte.

Hvis du er enig i beslutningen om, at Dansk Erhverv efter nøje overvejelse skal have mulighed for at yde økonomiske tilskud til politiske kampagner, skal du ikke foretage dig noget.

Hvis du ikke er enig, skal du udfylde denne kupon vedrørende fritagelse for partistøtte.

og indsende den til foreningens revisor:

Deloitte
Arzu Koze
Weidekampsgade 6
2300 København S.

Revisoren må ikke videregive oplysninger om medlemmers eventuelle indsendelse af tilkendegivelsen, men skal blot afgive en samlet opgørelse til organisationens ledelse om holdningen i medlemskredsen.