; ;
Gemt

Stor mangel på arbejdskraft i rådgiverbranchen frem mod 2030

Rådgiverbranchen står foran massive rekrutteringsudfordringer i de kommende år. Frem mod 2030 ventes rådgiverbranchen at mangle op til 27.000 ansatte, hvis den historiske tendens fortsætter. Det skyldes især demografisk modvind, manglende arbejdsmarkedsreformer, og øget behov for specialiseret rådgivning i den grønne omstilling og digitaliseringen af vores samfund.

Analyse

September 2022

En branche i rivende udvikling
Rådgiverbranchen har udviklet sig i et meget hurtigt tempo siden 2011. Globalisering, digitalisering, brancheskift og øget konkurrence har været medvirkende til denne rivende udvikling. Rådgiverbranchen er kendetegnet ved høj grad af specialistviden. Rådgiverbranchen yder professionel rådgivning til bland andet private virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer mv.

Væksten i rådgiverbranchen har været bredt funderet, men manglen på kvalificeret arbejdskraft truer med at sætte en stopper for denne udvikling. Beskæftigelsen i rådgiverbranchen er siden 2008 steget med knap 40.000 personer. Stigningen i beskæftigelsen i rådgiverbranchen har været godt 3.000 personer årligt, hvilket er meget højt i betragtning af, at perioden har inkluderet finanskrisen i 2008 samt Covid-19. Hertil forventer rådgiverbranchen, at efterspørgslen af rådgivertjenester fortsat vil stige fremadrettet, især i lyset af den store omstilling i både energiproduktionen og forbruget, samt større krav til digitalisering af samfundet.

Stor mangel på arbejdskraft i rådgiverbranchen frem mod 2030

pdf

Download

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Mehdi Ziadé

Seniorøkonom
Medarbejderprofil