; ;
Gemt

To ud af tre danskere ønsker flere vindmøller på land i Danmark

Vedvarende energi udgør i dag over 60 pct. af den samlede danske elforsyning. Størstedelen kommer fra ca. 4.200 landvindmøller, som står placeret rundt i det danske land. Vindenergi spiller derfor en central rolle i at sikre Klimalovens 2030-målsætning. Energistyrelsens årlige status- og fremskrivningsrapport viser alligevel, at der ikke forventes at blive opsat nye landvindmøller i Danmark i 2023. Dansk Erhvervs undersøgelse viser, at to ud af tre danskere ønsker flere landvindmøller i Danmark, og 38 pct. er blevet mere positive overfor vindmøller i egen kommune efter prisstigningerne på energi. Opbakningen gælder på tværs af landsdele - også i Vestjylland, hvor ca. hver femte landvindmølle i dag er placeret.

Analyse

SEPTEMBER

Danmark skal opnå klimaneutralitet senest i 2045 og reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030 ift. niveauet i 1990. En del af den grønne omstilling handler om, at Danmarks energiforbrug skal komme fra vedvarende energi. Ruslands invasion af Ukraine har kun fremrykket behovet for hurtigst muligt at omstille Danmarks energiforbrug til vedvarende energi. Det kan fx være ved at opstille flere vindmøller på land. SVM-regeringen har også selv et ønske om at få sat fart på omstillingen. Det står i regeringsgrundlaget.

I dag er der dog et loft over opsætning af landvindmøller som en del af Energiaftalen fra 2018. Det betyder, at antallet af landvindmøller skal reduceres fra de nuværende ca. 4.200 til 1.850 i 2030. Indfrielsen af loftet blev dog udskudt til 2040 som en del af klimaaftalen for energi og industri mv. i 2020. De politiske partier bag klimaaftalen om grøn strøm og varme har dog i sommeren 2022 aftalt at mødes og drøfte muligheden for at fjerne landvindmølleloftet.

Dansk Erhverv har derfor undersøgt danskernes holdning til udbygning af vedvarende energi, herunder landvindmøller. Analysen viser, at to ud af tre danskere ønsker flere vindmøller på land, og 38 pct. af danskerne er blevet mere positive overfor landvindmøller i egen kommune efter de høje energipriser. Opbakningen er stabil på tværs af landsdele.

72 pct. af vestjyderne ønsker flere vindmøller på land, og 43 pct. er blevet mere positive overfor vindmøller i egen kommune. Det er til trods for, at landvindmøllekapaciteten er størst i Vestjylland, hvor knap 900 ud af Danmarks 4.200 landvindmøller er placeret. Samtidig viser analysen, at 86 pct. af danskerne ønsker, at politikerne sikrer hurtigere godkendelsesprocesser for vedvarende energi som fx vindmøller.

To ud af tre danskere ønsker flere vindmøller på land i Danmark

pdf

Download

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Mads Haarbo

Analytiker
Klima, energi og miljø

Esben Thietje Mortensen

Fagchef for energi