; ;

Global dagsorden
Sikring af afskovningsfri værdikæder er en global dagsorden. Løsningen kan selvsagt ikke findes nationalt, men kræver handling på tværs af landegrænser. Dansk Erhverv ser dermed positivt på, at EU-Kommissionen har sat afskovning på dagsordenen, og har foreslået en ny forordning, der skal stoppe EU’s medvirken til global skovrydning. Forslaget vil medføre skærpede krav til palmeolie, soja, oksekød, kaffe, kakao og hele træsektoren. Kun med fælleseuropæiske regler kan de globale afskovningsproblematikker adresseres og målsætningerne om afskovningsfri værdikæder indfris.

Dansk import af afskovningsprodukter
I Danmark importerer vi årligt mere end 1,6 millioner ton soja. Og det gør Danmark til en af de større forbrugere af soja i Europa, hvilket skyldes vores store husdyrproduktion. Op til 71 procent af den samlede sojaimport til Danmark stammer højst sandsynligt fra produktioner i Sydamerika, hvor producenterne rydder skov eller andre værdifulde økosystemer for at udvide landbrugsjorden, hvilket har store konsekvenser for biodiversitet og CO2-udledningen. Derudover ligger Danmarks årlige import af palmeolie på ca. 250.000 tons palmeolie, som anvendes i rigtig mange af vores almindelige produkter – herunder mange forskellige fødevarer, sæber, kosmetik, stearinlys og meget mere. Ifølge Københavns Universitet er omkring 13 pct. af den danske import af soja garanteret afskovningsfri, hvor det for palmeolie gør sig gældende for mindst 65 pct.

Dansk import må ikke bidrage til afskovning
Også den danske regering har taget afskovning op, i form af en tværministeriel handlingsplan mod afskovning. Regeringen lancerede i september 2021 sin nationale handlingsplan mod afskovning. Handlingsplanen omfatter i første omgang primært palmeolie og soja. Fra 2023 og frem sigtes der mod, at igangsætte initiativer så også andre landbrugsråvarer såsom kaffe, kakao, gummi, og oksekød omfattes af handlingsplanen. Handlingsplanen indeholder endvidere et EU-spor, hvor fokus er at lægge pres på EU for tiltag mod afskovning samt et internationalt spor, hvor aktiv deltagelse i internationale initiativer er målet.

Løsningen på problemet kræver et fælles bidrag fra private og offentlige aktører. Dansk Erhverv og mange af vores medlemmer arbejder derfor allerede aktivt med ansvarlige og afskovningsfrie værdikæder - og har gjort det i mange år. Derfor er Dansk Erhverv aktivt engageret i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja og Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie, der er faciliteret af Etisk Handel Danmark (EHD). Her arbejder vi med at sikre, at importeret soja og palmeolie er produceret ansvarligt, og ikke bidrager til afskovning. Konkret arbejder vi med andre aktører for at fremme certificeringsordninger, engagement i internationale initiativer, krav til leverandører og skærpelse af ambitionsniveauet for internationale soja- og palmeoliestandarder. Som medlem af alliancerne bakker Dansk Erhverv op om alliancernes vision, og opfordrer vores medlemmer og alle danske aktører, der har mulighed for at fremme en ansvarlig produktion af soja og palmeolie, til at tage ansvar.

Læs mere i Handlingsplanen mod afskovning.

Se reaktioner på handlingsplanen bl.a. med bidrag fra Dansk Erhvervs medlemmer. 

Dansk Erhverv er ligeledes involveret i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja og Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie i regi af Etisk Handel Danmark.

Blev medlem af Netværk for global, ulovlig skovrydning.

Gense Dansk Erhvervs seminar om afskovning nedenfor. 

Andre relevante fokusområder