Offentligt-privat samarbejde

Morten Jung på Twitter

OPS-enhed skal være strategisk drivkraft for offentlig-privat samarbejde

Der er behov for en stærk og kompetent enhed for offentlig-privat samarbejde, der fremmer innovation og understøtter dansk konkurrenceevne. Dansk Erhverv anbefaler, at viden og kompetencer inden for offentlig-privat samarbejde (OPS) samles i en national OPS-enhed, der skal være den organisatoriske drivkraft i en samlet national strategi med det formål at udvikle og opbygge offentlige og privat alliancer.

OPS som drivkraft i den grønne omstilling

Det offentlige besidder i kraft af sin store indkøbskraft et ansvar, men også en unik mulighed for at fremme bæredygtighed og sikre Danmark den grønne førertrøje. Dansk Erhverv ser , i den omstilling, et stort potentiale for at skabe innovativt og ressourceeffektivt offentlig-privat samarbejde samt løsninger med eksportpotentiale.

Flere opgaver skal markedsprøves 

Dansk Erhverv ser konkurrence om offentlige opgaver som den bedste garanti for mest værdi for pengene. Markedsprøvning handler om at finde den leverandør – offentlig eller privat – der kan løse opgaven bedst til prisen. Dansk Erhverv anbefaler somen målsætning om, at 1 2050 skal minimum 50 pct. atf konkurrenceegnede opgaver være markedsprøvet i 2050. 

Sammen om fremtiden - mere værdi og bedre kvalitet

pdf

Download

På agendaen lige nu

Kontakt

Vil du vide mere om OPS? Kontakt Dansk Erhverv

Oplevelse & Velfærd

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil