;

Lovforslaget til ændring af udbudsloven er vedtaget, og Dansk Erhverv ser nogle positive elementer, bl.a. et ”køb grønt eller forklar”-princip og mulighed for at ændre i udbudsmaterialet.

Det er positivt med et grønt fokus, der kan være med til at sætte turbo på den grønne omstilling og aktivere den offentlige indkøbsmuskel. Samtidig er Dansk Erhverv positive over for, at der i den nye udbudslov gives mulighed for at ændre i udbudsmaterialet, hvis specifikke kriterier er opfyldt.

Behov for mere gennemsigtighed

Dansk Erhverv mener ikke, at der er blevet taget fat på nogle af de helt centrale udfordringer på udbudsområdet. Her kunne bl.a. nævnes behovet for mere gennemsigtighed, når et udbud annulleres, eller når ordregivere udbyder rammeaftaler.

Fælles for begge områder er, at tilbudsgiverne er efterladt i en situation, hvor det er vanskeligt at gennemskue de valg, som ordregiverne gør sig udbudsprocessen. Dansk Erhverv mener derfor, at udbudsloven med fordel kunne have taget fat på behovet for mere gennemsigtighed til gavn for en fair og lige konkurrence.

Der er sket et paradigmeskifte

Med vedtagelsen af udbudsloven er der sket et paradigmeskifte, hvor udbudsloven ikke længere kun er en ramme for regulering af processen for offentlige indkøb. Vedtagelsen af udbudsloven indeholder nu flere centralt, bestemte, politiske reguleringer. Dansk Erhverv mener fortsat, at udbudsloven skal være en proceslov og ikke indeholde politiske reguleringer.

Dansk Erhvervs indsats for at gøre Danmark til verdens bedste til offentlig-privat samarbejde sker i politiske fora, men også gennem initiativer som Dansk Erhverv og IKAs Netværk for Udbud samt Dansk Erhvervs OPS-udvalg.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Offentlig-privat samarbejde

Michael Borring Andersen

Fagchef for offentlig ret, advokat, mediator
Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil