Gemt

Glem ikke at slette personoplysninger

Databeskyttelsesreglerne indeholder et generelt krav om, at man ikke må opbevare oplysninger i længere tid end det, der er nødvendigt. Man skal derfor løbende overveje, om det er nødvendigt at opbevare en oplysning – og ellers slette den.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 21. FEBRUAR

Personoplysninger om ansøgere og nuværende og tidligere medarbejdere er omfattet af databeskyttelsesreglerne. Datatilsynet har i efteråret 2018 udgivet en vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold

I vejledningen om ansættelsesforhold og øvrige tidligere vejledninger er ”sletning” behandlet lejlighedsvist. Nu har Datatilsynet udarbejdet en kort vejledning om sletning af personoplysninger. 

I vejledningen om sletning gennemgår Datatilsynet, hvad der forstås ved sletning af personoplysninger, og hvornår noget anses for slettet. Derudover behandles en række emner, herunder slettefrister, sletteprocedurer, opfølgning på sletning, retten til at blive glemt og backup. Sidst i vejledningen kommer Datatilsynet med følgende gode råd i forbindelse med sletning, som man som virksomhed bør implementere i sin drift:

  • Tag stilling til slettefrister for de forskellige personoplysninger, der behandles, med baggrund i behandlingens formål.
  • Dokumentér de fastsatte slettefrister.
  • Vær opmærksom på lovmæssige krav, som kan påvirke slettefristerne.
  • Fastlæg og dokumentér en procedure for sletning.
  • Fastlæg og dokumentér en procedure for opfølgning på, at sletning forløber som forventet.
  • Tænk sletning ind i behandlingen, så behandlingen indrettes således, at eventuelle forskellige slettefrister kan opfyldes på en hensigtsmæssig måde i forhold til systemet, der anvendes.

Dansk Erhverv har udarbejdet flere vejledninger og paradigmer til vores medlemmer, herunder bl.a. vejledning og skabeloner, som hjælper din virksomhed med at overholde de komplicerede regler om databeskyttelse. Værktøjerne kan vores medlemmer tilgå fra vores hjemmeside. Dansk Erhverv afholder desuden kurser om persondata.

Kontakt os