Gemt

Serviceoverenskomsten: Coronavirus og force majeure

12. marts 2020

Information til virksomheder, der er omfattet af Serviceoverenskomsten.

Det er en ekstraordinær situation, Danmark står i efter Statsministerens udmelding i går. Når kunderne ikke skal have gjort rent i samme omfang som tidligere grundet nedlukningen, står virksomhederne med medarbejdere, der ikke er arbejde til.

Det fremgår af Serviceoverenskomstens § 15, stk. 5, at virksomhederne kan fravige varslerne over for medarbejderne, når opsigelsen skyldes for eksempel force majeure. I sådanne situationer skal virksomhederne begrænse ledigheden mest muligt.

Vi skal gøre opmærksom på, at de hjemsendte medarbejdere skal genansættes med uændret anciennitet, så snart situationen er normaliseret.

Force majeure
Der er ikke nogen praksis omkring bestemmelsen vedrørende force majeure, og det er en konkret vurdering i hvert tilfælde, om der er tale om force majeure.

Det er Dansk Erhvervs opfattelse, at bestemmelsen finder anvendelse på nedlukningen af Danmark. Det vil sige, at medarbejderne, der ikke længere kan gøre rent på arbejdspladser, som er lukket grundet Statsministerens udmelding i går aftes, kan hjemsendes helt eller delvist, jf. Serviceoverenskomstens § 15, stk. 5. Medarbejderne skal genansættes, når arbejdspladserne ikke længere er lukket.

Det anbefales at anvende en skabelon udarbejdet af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, som findes her: Hjemsendelse af medarbejdere ifm. coronavirus (docx).

Begræns ledigheden mest muligt
Det er overenskomstkrav, at medlemmerne forsøger at begrænse ledigheden mest muligt. Det betyder, at medlemmerne skal forsøge at sætte de berørte medarbejdere til for eksempel at lave ekstraopgaver, udføre senere planlagte periodiske opgaver om muligt eller overflytte medarbejderne til andet arbejde, herunder afløsning for sygemeldte ansatte.

Normalt skal restferien varsles med en måneds varsel, men ferieloven giver mulighed for at varsle ferie uden varsel, når der er ”særlige omstændigheder”. Det er Dansk Erhvervs opfattelse, at denne situation er en ”særlig omstændighed” i Ferielovens forstand. I første omgang bør medlemmerne dog forsøge at lave en aftale med medarbejderne.

A-kassen
Såfremt medlemmerne ikke kan begrænse ledigheden, skal medarbejderne henvende sig i A-kassen, hvor de kan få rådgivning, om hvad de skal gøre.

Det er vores vurdering, at de enkelte hjemsendte har ret til 2 G-dage, såfremt de opfylder betingelserne herfor.

Der er indgået en aftale med 3F frem til 29. marts 2020, så medarbejderne kan få dagpenge, i tilfælde af at de bliver sendt hjem. Vi snakker med 3F om en forlængelse løbende.

Kontakt Dansk Erhverv
Det er en konkret vurdering i hvert tilfælde, om medarbejderne kan hjemsendes. Der er derfor ligeledes risiko for efterfølgende sager, idet medarbejderne står uden løn fra den ene dag til den anden.

Kontakt Dansk Erhverv, hvis der er tvivl om, hvorvidt medarbejdere kan hjemsendes.

Kontakt os