; ;
Gemt

Coronavirus: Nye krav til personale på sundheds- og ældreområdet

04. marts 2020

Sundhedsstyrelsen har den 3. marts 2020 udstedt påbud om, at personale på sundheds- og ældreområdet, som har direkte kontakt til borgere og patienter, skal blive hjemme i to uger, hvis de har været udrejst til et af de særlige risikoområder, som f.eks. Norditalien eller Kina.


Der er således fastsat skærpede krav for personale på sundheds- og ældreområdet i forhold til øvrige personalegrupper, hvor der alene er tale om, at myndighederne anbefaler, at medarbejderne bliver hjemme, hvis de har besøgt et særligt risikoområde.

Påbuddet trådte i kraft med det samme og gælder indtil den 14. dag efter personalets udrejse fra et af de særlige risikoområder, hvor der er betydende smittespredning. Disse områder fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk/corona 

Alle offentlige myndigheder og institutioner samt alle private virksomheder, institutioner mv. på sundheds- og ældreområdet er omfattet af påbuddet.

Hvis der blandt personalet er medarbejdere, som ikke har direkte kontakt til borgere og patienter, bør det alligevel overvejes at følge påbuddet, hvis medarbejderne er hjemvendt fra et af de særlige risikoområder. Det skyldes, at disse medarbejdere kan risikere at smitte den del af personalet, som har direkte borger- og patientkontakt.

Selv om din virksomhed ikke beskæftiger sig på sundheds- og ældreområdet, bør du alligevel overveje at følge påbuddet, hvis en del af virksomhedens personale har direkte kontakt til borgere eller patienter, og personalet er hjemvendt fra et af de særlige risikoområder.

Dansk Erhverv har udarbejdet en Q&A om coronavirus med fokus på personale på sundheds- og ældreområdet COVID-19 - påbud på sundheds- og ældreområdet.pdf

Du kan læse mere om påbuddet på sundheds- og ældreområdet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

På Dansk Erhvervs hjemmeside kan du læse mere om, hvordan virksomheder generelt skal forholde sig til coronavirus: Orientering om coronavirus  

 

Kontakt

Velfærd og samfund

Christian Keller Hansen

Velfærdspolitisk fagchef