; ;
Gemt

Crimestat: Tyvebande får nedsat straf for tyvetogt

19. oktober 2021

Vestre Landsret har nedsat straffen for fire mænd, der blev fundet skyldige i en lang række forhold om butikstyverier af cigaretter, kaffe og spiritus.

 

Den 21. september 2021 nedsatte Vestre Landsret den straf, som fire mænd var blevet dømt af byretten for en lang række butikstyverier. Vestre Landsret skar et år af tre af dommene og gjorde den fjerde dom betinget.

Hvor Byretten i Århus havde idømt mændene fængselsstraffe på mellem halvandet år og op til to år og ni måneders fængsel for en lang række butikstyverier, nedsatte Landsretten altså straffen.

Ved de fleste forhold gjaldt det, at mændene havde begået tyverierne i forening, hvilket var en skærpende omstændighed, sammenholdt med antallet af tyveriforhold og forholdenes karakter herunder, at forholdene blandt andet er begået over en længere periode. Omvendt var det en formildende omstændighed, at tiltalte enten var under 18 år, havde gode personlige forhold og/eller var tidligere ustraffet.   

Fremgangsmåden for tyverierne var den samme ved alle forholdene. Det foregik ved, at en af de dømte afledte opmærksomheden hos en ansat, mens de andre dømte gik rundt og stjal let omsættelige varer – såsom cigaretter, kaffe og spiritus – i butikken.

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed
Medarbejderprofil