Gemt

5 råd til en lavere energiregning

21. november 2022

Ønsker din virksomhed at reducere energiudgifterne, har Dansk Erhverv samlet fem konkrete råd.

 

1. Kontakt en energirådgiver
Det kan spare din virksomhed for meget tid og energi, hvis I kontakter en energirådgiver, som har et helhedsorienteret blik på energibesparelser og solceller. Den rette energirådgivning afhænger af virksomhedens størrelse, energiintensiteten og typen af energioptimering.  

Rådgivning vedr. produktionsprocesser vil i mange tilfælde kræve et rådgivende ingeniørfirma, som er specialiseret i dette. Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) har samlet et overblik her. 

Det er ikke nødvendigt med alle typer af energioptimering i fx bygningsmassen (hvis der fx ikke er behov for avancerede bygningsstyringsanlæg). Energistyrelsen har et samlet overblik over bygningsrådgivere, som udarbejder energimærker her.

2. Orienter dig på sparenergi.dk
Energistyrelsens side har en række energispareråd, som også er målrettet specifikke erhvervsbrancher. Det giver et udmærket overblik over de energispareråd – også adfærdsorienterede, som kan implementeres med det samme. 

3. Søg Erhvervspuljen
Erhvervspuljen åbnede i en fornyet udgave den 1. november, hvor det vil være muligt at få op til 50 pct. i tilskud til energieffektive tiltag, som kan reducere energiforbruget i den enkelte virksomhed. Det kan fx være til varmepumper, belysning og energioptimering mm.  

Disse fire punkter bør din virksomhed være opmærksomme på: 

  • Det kræver et virksomheds-NemID for at søge.  
  • Projektet skal være nyt og må ikke være igangsat før ansøgning. Energistyrelsen kan kræve en ordrebekræftelse, der ikke må være afsendt før første ansøgning er sendt.  
  • Det er muligt at beregne mulige energibesparelser for en række meget søgte energibesparende tiltag her.
  • Erhvervspuljen har to ansøgningsrunder. Derfor er det en god ide at alliere sig med en energirådgivningsvirksomhed, der har erfaring med Erhvervspuljen (se råd 1).

Det er muligt at finde yderligere information gennem Energistyrelsens side for Erhvervspuljen.  

Der er også etableret en rådgivningshotline (mandag til torsdag kl. 10-15 og fredag kl. 10-14):  erhvervstilskud@ens.dk / 51 67 43 01. 

4. Opsætning af solceller 
Det er muligt at få afskrevet solcelleanlæg, hvis det ikke er en integreret del af bygningen. Læs mere om det på Skats hjemmeside.

Obs: Din virksomhed skal selv finde en produktionsleverandør til at aftage den strøm, der ikke forbruges af virksomheden selv.

Læs mere her.

5. Husk: refusion af elafgift 
De fleste momsregistrerede virksomheder kan få fradrag på elafgiften helt ned på EU’s minimumssats på 0,4 øre/kWh. Dermed kan virksomhederne undgå den fulde afgiftssats på 76,3 øre/kWh. Din el-leverandør skal oplyse hele størrelsen af din elafgift på din faktura.  

Lønsumsafgiftsregulerede virksomheder er ikke berettiget til fradrag for elafgiften. Fra 1. januar 2023 ophæves begrænsningen af godtgørelse af elafgift for liberale erhverv, og de kan derfor fra denne dato få godtgørelse af elafgift. Listen over liberale erhverv kan findes her. 

Læs mere om mulighederne for refusion af elafgift her.  

Yderligere information 
Dansk Erhverv laver løbende opdateringer om energikrisen på hjemmesiden, hvor der også er lagt cases fra virksomheder op (her). Dansk Erhverv har netop etableret et nyt energinetværk, hvor du som virksomhed kan få sparring og dele erfaringer om, hvordan andre virksomheder arbejder konkret med grønne energitiltag. Læs mere – og tilmeld dig – via dette link. 

I er altid velkommen til at kontakte Ulrich Bang og Rune Dybvad.

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Markedschef, Klima, energi og miljø
Medarbejderprofil
Klima, energi og miljø

Rune Dybvad Simonsen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil