Gemt

Webinarrække: Det bæredygtige rapporteringsspor - nye krav til ESG-data, gennemsigtighed og pålidelighed

23. november 2022

Dansk Erhverv og FSR - danske revisorer står bag en ny webinarserie ’Det bæredygtige rapporteringsspor’ – her er viden, inspiration og vejledning til at klæde virksomheder på til de kommende lovkrav på bæredygtighedsområdet.

Hvordan kan din virksomhed udarbejde en bæredygtighedsrapport? Hvordan skaber det værdi for virksomheden? Og hvilke forventninger er der på bæredygtighedsområdet?

Bæredygtighedsrapportering kan være et værdifuldt værktøj, der kan hjælpe din virksomhed med at skabe overblik, gennemsigtighed og nye muligheder. Indsigter der er vigtige i arbejdet med at omstille for-retningsaktiviteter i en mere bæredygtig retning. Rapportering bør ikke kun være en compliance-opgave.

Virksomheders redegørelse for samfundsansvar har bevæget sig fra kvalitative beskrivelser til en mere kvantitativ og databaseret rapporteringsform. Samtidig er bæredygtighedsrapporten og ESG-data blevet et vigtigt redskab for investorer, kunder og leverandører, når de skal vurdere virksomhedens påvirkning på klima- og miljøforhold, sociale forhold og governance – derfor skal oplysningerne være relevante, sammenlignelige og pålidelige.

Danske virksomheder står over for nye og omfattende regler fra EU, der b.la. stiller nye krav til arbejdet med ESG-rapportering, taksonomi og due diligence. Bæredygtighedsrapportering bliver en mere teknisk og krævende disciplin, der vil stille krav til nødvendig viden og kompetencer.

Derfor står Dansk Erhverv og FSR - danske revisorer bag en webinarserie, hvor vi med en række udvalgte temaer sætter nogle af de bedste specialister, rådgivere og virksomheder i stævne til at vejlede og inspirere din virksomhed til at udarbejde en bæredygtighedsrapportering, der skaber værdi for både forretning, brugerne af rapporteringen og den bæredygtig omstilling.

Webinarserien henvender sig til Dansk Erhvervs og FSR’s medlemmer, der ønsker inspiration og vejledning, til at få overblik og komme på forkant med kommende rapporteringskrav og forventninger på bæredygtighedsområdet.

Vi skyder ’Det bæredygtige rapporteringsspor’ i gang den 1. december med en introduktion til webinarrækkens temaer og indhold. Her er fokus på introduktion og overblik over reguleringen på kommende rapporteringskrav på bæredygtighedsområdet. Det er ikke en forudsætning for at kunne deltage, at man er ekspert.

Du kan læse mere og tilmelde dig her.

Emnerne for alle webinarer, der er planlagt er:

 

Dansk Erhverv faciliterer en række webinarer og andre arrangementer, som giver ny viden, inspiration og vejledning til at klæde virksomheden på i den grønne omstilling: Fra de kommende lovkrav om rapportering, til hvordan du kan gøre den grønne dagsorden til en del af din forretning, eksempelvis når det handler om strategi, finansiering eller kommunikation. Vi har sat nogle af landet fremmeste specialister, rådgivende aktører og virksomheder i scene til at vejlede og inspirere dig og din virksomhed i de konkrete arrangementer.

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Ellen Marie Friis Johansen

CSR-chef
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Johannes Orheim

CSR -konsulent
Handel

Tina Buur Johnsen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil