Gemt

Erhvervslivets låneefterspørgsel styrtdykker

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 4. kvartal svarer hele 11 ud af de 19 ad-spurgte banker, at låneefterspørgslen fra eksisterende erhvervskunder er faldet. Det store fald i erhvervskundernes låneefterspørgsel er sket til trods af at mange virksomheder har oplevet et massivt fald i indtægterne under coronakrisen

Nyhed

11. januar 2021

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 4. kvartal svarer hele 11 ud af de 19 ad-spurgte banker, at låneefterspørgslen fra eksisterende erhvervskunder er faldet. Der var også et fald i 3. kvartal, hvor 9 ud af de 11 banker ligeledes meldte om faldende efterspørgsel. Dertil er der en uændret efterspørgsel fra nye erhvervskunder.

Det store fald i erhvervskundernes låneefterspørgsel er sket til trods af at mange virk-somheder har oplevet et massivt fald i indtægterne under coronakrisen. De faldende indtægter kunne isoleret set godt have løftet efterspørgslen efter banklån til at dække faste udgifter mv.

Erhvervslivets meget lave efterspørgsel efter nye lån skal ses i sammenhæng med, at de forskellige offentlige hjælpepakker har tilført ekstra likviditet til virksomhederne under coronakrisen. Et forsigtigt skøn er, at erhvervene i alt har udskudt skat og AM-bidrag for ca. 25-30 mia. kr.

En anden forklaring på erhvervenes lave efterspørgsel efter nye lån er, at mange inve-steringsbeslutninger formentlig er blevet sat på pause i forbindelse med coronakrisen.

Ifølge allerede offentliggjorte tal fra Nationalbanken er erhvervenes indlån i bankerne således steget med 56,2 mia. kr. i løbet af de første 11 måneder af 2020.

De udskudte skatter skal dog betales tilbage igen i løbet af andet halvår 2021, hvilket igen vil nedbringe erhvervenes indestående. Det kan vise sig at blive en udfordring for den enkelte virksomhed i de hårdest ramte brancher. Man må derfor også forvente, at erhvervslivets efterspørgsel efter nye lån igen vil stige i løbet af 2021. Dertil vil der forhåbentlig også komme mere gang i virksomhedernes investeringer i løbet af 2021.

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil