Gemt
Presse og Nyheder

Erhvervslivets låneefterspørgsel styrtdykker

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 4. kvartal svarer hele 11 ud af de 19 ad-spurgte banker, at låneefterspørgslen fra eksisterende erhvervskunder er faldet. Det store fald i erhvervskundernes låneefterspørgsel er sket til trods af at mange virksomheder har oplevet et massivt fald i indtægterne under coronakrisen

Nyhed

11. januar 2021

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 4. kvartal svarer hele 11 ud af de 19 ad-spurgte banker, at låneefterspørgslen fra eksisterende erhvervskunder er faldet. Der var også et fald i 3. kvartal, hvor 9 ud af de 11 banker ligeledes meldte om faldende efterspørgsel. Dertil er der en uændret efterspørgsel fra nye erhvervskunder.

Det store fald i erhvervskundernes låneefterspørgsel er sket til trods af at mange virk-somheder har oplevet et massivt fald i indtægterne under coronakrisen. De faldende indtægter kunne isoleret set godt have løftet efterspørgslen efter banklån til at dække faste udgifter mv.

Erhvervslivets meget lave efterspørgsel efter nye lån skal ses i sammenhæng med, at de forskellige offentlige hjælpepakker har tilført ekstra likviditet til virksomhederne under coronakrisen. Et forsigtigt skøn er, at erhvervene i alt har udskudt skat og AM-bidrag for ca. 25-30 mia. kr.

En anden forklaring på erhvervenes lave efterspørgsel efter nye lån er, at mange inve-steringsbeslutninger formentlig er blevet sat på pause i forbindelse med coronakrisen.

Ifølge allerede offentliggjorte tal fra Nationalbanken er erhvervenes indlån i bankerne således steget med 56,2 mia. kr. i løbet af de første 11 måneder af 2020.

De udskudte skatter skal dog betales tilbage igen i løbet af andet halvår 2021, hvilket igen vil nedbringe erhvervenes indestående. Det kan vise sig at blive en udfordring for den enkelte virksomhed i de hårdest ramte brancher. Man må derfor også forvente, at erhvervslivets efterspørgsel efter nye lån igen vil stige i løbet af 2021. Dertil vil der forhåbentlig også komme mere gang i virksomhedernes investeringer i løbet af 2021.

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.