Presse og Nyheder

Et smidigere indre marked i EU

Kommissionen har netop offentliggjort deres såkaldte ”Varepakke”, som lover godt for forbrugerne, en mere lige konkurrencesituation for danske virksomheder og bedre muligheder for at handle varer i det indre marked.

Nyhed

Forslaget består af flere dele, og forslaget om markedsovervågning betyder reelt en betragtelig opstramning. Særligt den stigende grad af direkte salg til forbrugere fra tredjelande har skabt væsentligt problemer på produktsikkerhedsområdet. I dag er der allerede relativt stramme regler, der reelt håndhæves i Danmark, men det kniber med håndhævelsen i nogle andre EU-lande og i særlig grad med produkter, som forbrugerne køber over nettet i lande uden for EU.

Helt nyskabende og altafgørende er introduktionen af en ”ansvarlig person” tilknyttet alle e-handelspakker til forbrugere fra ikke-EU-lande, som skal sikre at det høje europæiske beskyttelsesniveau opretholdes – til gavn for både forbrugerne, virksomhederne og myndigheder.

”Håndhævelsen har reelt været meget vanskelig overfor tredjelandes virksomheder og dette forslag giver en reel mulighed for bedre at sikre at usikre produkter ikke lander hos forbrugerne i Europa. Det er en stor fordel for forbrugere som undgår at komme til skade på grund af de farlige produkter og for virksomhederne, der kan konkurrere på mere lige vilkår”, mener Lasse Hamilton Heidemann, EU-konsulent i Dansk Erhverv.

Pakken vil endvidere styrke det indre marked ved at sikre bedre organisering og koordinering af myndighedernes markedsovervågningsaktiviteter både indenfor og udenfor Europa og forstærke indsatsen for at forhindre, at varer der ikke overholder reglerne ikke kommer ind i Europa.

Endvidere foreslår EU-Kommissionen, at det skal sikres, at håndhævelsesmyndighederne har de nødvendige kompetencer, hvilket Dansk Erhverv mener er helt afgørende for at sikre en effektiv og risikobaseret kontrol, så den nødvendige kontrolindsats sker, hvor det har den størst mulige effekt.

”Forslaget er således et skridt i den rigtige retning. Det må være rimeligt, at virksomhederne ikke blokeres fra at sælge varer i andre EU-lande uden, at der er grundig forklaring og gyldig grund til at blokere disse varer. Det er afgørende for det indre marked, at man ikke kun teoretisk, men også i praksis kan sælge frit. Nu får vi nogle bedre regler til at håndtere den fri adgang til det indre marked, og det betyder bedre adgang til EU-markeder for danske virksomheder,” siger EU-konsulent i Dansk Erhverv Lasse Hamilton Heidemann.

Bedre regler betyder mere lige vilkår og sikrer, at virksomheder har ens konkurrencevilkår, hvilket er helt afgørende i en global økonomi. Det er således samlet set et rigtigt godt forslag om end, der altid vil være nogle mindre detaljer, der kunne forbedres.

”Dansk Erhverv har løbende arbejdet for en mere lige konkurrencesituation mellem europæiske virksomheder og i forhold til tredjelandes virksomheder. Det nytter ikke, at danske virksomheder rammes på konkurrenceevnen fordi nogle lande reelt ikke overholder de regler, vi er blevet enige om. Derfor støtter vi grundige og mere ensartet håndhævelse for i Europa – uanset hvor varerne kommer fra ” siger Lasse Hamilton Heidemann.

Kontakt os

EU og International

Lasse Hamilton Heidemann

EU-chef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.