Presse og Nyheder

Falck: CSR-udfordringer rummer mulighed for innovation

Et af Falcks indsatsområder på CSR-fronten i 2018 er at sikre en øget kommunikation om virksomhedens nye bæredygtighedsstrategi.

Nyhed

Af Palle Grøn Kjeldsen, Director, Head of Group Sustainability, Falck.

Et af de større forretningsområder i Falck Healthcare er oprindeligt startet på baggrund af den hjælp, som Falck selv satte ind overfor medarbejdere, der var udsat for en særlig mental eller fysisk udfordring i ambulancetjenesten. I Falck er vi derfor opmærksomme på, at der i større udfordringer også kan ligge et kim til nyudvikling – og en udfordring er derfor også en iboende mulighed – og en mulighed for innovation.

Vi udvikler til stadighed nye initiativer, der skal komme patienter og kunder til gavn – og også i den sammenhæng oplever vi, at FN’s bæredygtighedsmål skaber en øget bevidsthed, herunder om innovation igennem etablering af nye partnerskaber.

Systematisk tilgang til partnerskaber
Falck har en systematisk tilgang til etablering af nye partnerskaber, herunder indenfor forskning og videnskab med baggrund i mål nr. 3 – good health and well-being - og vores overordnede målsætning: Save and improve more lives.

Bæredygtighedsmålene har også den effekt, at de yderligere skaber en synlig, positiv kobling mellem virksomhedernes forretningsudvikling, kommercielle aktiviteter og bæredygtighed.

Der er heldigvis i denne tid en større og større erkendelse af, at der ikke er en modsætning mellem god virksomhedsledelse og et øget samfundsansvar. Tværtimod er der masser af eksempler på, at bl.a. en miljømæssig indsats lejrer sig positivt i virksomhedens indtjening – og en indsats overfor arbejdsmiljøet medfører en øget livskvalitet, men også en øget fastholdelse og dermed færre rekrutterings- og on-boarding omkostninger.

Ny strategi for bæredygtighed i 2018
Falck er i en tid for omstilling og virksomhedens nye forretningsstrategi blev meldt ud i slutningen af 2017.

Et væsentligt indsatsområde for Falck i 2018 vil derfor også være at sikre kommunikation – og herunder en øget kommunikation – ikke mindst internt – af den bæredygtighedsstrategi, vi netop er ved at færdiggøre.

Vi skal levere på den strategi i en global virksomhed, der også fremover vil omfatte aktiviteter i mere end 30 lande – og vi skal i større udstrækning sikre inddragelse af medarbejderne igennem fortællingen om den øgede indsats for virksomhedens bæredygtighed.

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.