Gemt
Presse og Nyheder

Grænsehandel-koncept var lidt for kreativt

Skatterådet har tilsidesat et grænsehandelskoncept, hvor en virksomhed ville sælge træpiller online, som blev udleveret til kunderne fra et lager i Tyskland til tysk moms.

Nyhed

DANSK ERHVERV | HANDEL - 20. JUNI 2019

Der var tale om en virksomhed, som i dag sælger træpiller via en dansk hjemmeside med mulighed for at afhente træpiller på forskellige salgssteder i Danmark.

Det påtænkte grænsehandelskoncept skulle føre til, at virksomheden kunne nøjes med at opkræve 7 pct. tysk moms i stedet for den høje danske momssats på 25 pct.. 

Grænsehandelskonceptet 
Virksomheden havde bedt Skatterådet tage stilling til, hvordan konceptet skulle behandles momsmæssigt. Det er tale om en virksomhed med et tysk koncernforbundet selskab, der har kontor- og lagerlokaler og er momsregistreret i Tyskland.

Virksomheden ønskede, at salget af træpiller skulle ske fra det danske selskabs tyske momsnummer, da det tyske selskab ikke er involveret i salget af træpiller. Virksomheden ville fragte de træpiller, der skulle sælges til tysk moms, fra deres danske lager til det tyske lager. 

Tysk moms på 7 pct. 
Konceptet var at, når en kunde skal bestille træpiller med tysk moms, går kunden ind på en særskilt webshop, hvor kunden kan bestille varer til afhentning i Tyskland med 7 pct. tysk moms. Kunden betaler online og bliver gjort opmærksom på, at kunden selv skal afhente træpillerne eller alternativt bestille en vognmand til at varetage transporten.

Der skulle på webshoppen være kontaktoplysninger til 3-4 forskellige vognmænd, som kunne afhente kundens træpiller og levere dem til døren, hvis kunden ikke selv havde mulighed for det. Kunden kunne også bestille en helt anden vognmand eller selv afhente varerne på lageret i Tyskland inden for åbningstiden. 

Skatterådets stillingtagen 
Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling, hvorefter virksomhedens påtænkte koncept IKKE blev godkendt.

Skattestyrelsen lagde bl.a. vægt på, at træpillerne befinder sig her i landet, inden de transporteres til Tyskland med henblik på senere igen at blive afhentet af de danske kunder; at træpillerne fremvises på virksomhedens hjemmeside og lagerføres på virksomhedens danske salgssteder; at kunden hos den danske forhandler får oplyst, hvor og hvornår varerne kan afhentes i Tyskland; at købets omfang og prisen for træpillerne er aftalt mellem virksomheden og kunden, samt at virksomheden må anses for forpligtet over for de danske kunder til at sørge for, at kunderne hos det tyske lagerhotel kan få træpillerne udleveret.

Afgørelsens videre perspektiver
Dansk Erhverv er meget tilfreds med, at Skatterådet nu griber ind overfor e-grænsehandlen. Vi har i en årrække arbejdet på at få myndighederne til at gribe ind overfor andre grænsehandelsprocenter som via danske hjemmesider sælger grænsehandelsvarer online til tysk moms. Vi håber, at den nye afgørelse kan bruges som et startskud til at der gribes ind overfor andre lignende grænsehandelsmodeller.

Kontakt os

Rådgivning & Videnservice

Ulla Brandt

Fagchef for moms, regnskab og revision, advokat

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.