Presse og Nyheder

OK 2018: Forlig på alle områder

Forhandlingerne i Forligsinstitutionen på det offentlige område i forbindelse med OK 2018 er her i weekenden blevet afsluttet med forlig på både statens, kommunernes og regionernes område.

Nyhed

NYT OM OVERENSKOMSTFORHANDLINGER PÅ DET OFFENTLIGE OMRÅDE

Forhandlingerne i Forligsinstitutionen på det offentlige område i forbindelse med OK 2018 er her i weekenden blevet afsluttet med forlig på både statens, kommunernes og regionernes område. For alle overenskomsterne er der tale om en 3 årig periode. Det betyder, at de varslede konflikter er suspenderet og ikke træder i kraft som varslet.

De indgåede overenskomster vil blive sendt til afstemning i den enkelte faglige organisation efter den enkelte organisations regler. Dette vil typisk betyde, at organisationernes medlemmer skal stemme om resultatet. Det er Dansk Erhvervs klare forventning, at de indgåede forlig vil blive vedtaget på de enkelte overenskomstområder. Det kan dog ikke udelukkes, at der vil være enkelte områder, hvor dette ikke måtte være tilfældet.

Det er aftalt, at parterne giver hinanden tilbagemelding om deres stillingtagen til forhandlingsresultatet den 4. juni 2018. Meddelelse om denne stillingtagen må tidligst offentliggøres herefter. Varslede arbejdsstandsninger suspenderes, således at der tidligst kan iværksættes konflikt ved døgnets begyndelse den 11. juni 2018 på områder, hvor resultatet ikke bliver godkendt.

Der udestår nu nogle forhandlinger om udmøntning af forligene på de enkelte overenskomstområder, men disse forhandlinger sker uden konfliktret.

Kontakt os

Arbejds- og ansættelsesret H/T

Peter Vibe

Overenskomstchef, advokat (H)

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.