Nye regler om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår forventes at træde i kraft den 1 . juli 2023. Beskæftigelsesministeriet har sendt lovforslaget i høring.

Guide

Beskæftigelsesministeriet har sendt et lovforslag om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår i høring. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2023 og erstatter ansættelsesbevisloven.

Beskæftigelsesministeriet har i løbet af 2022 sendt et udkast til et lovforslag, som skal implementere direktivet om gennemsigtige ansættelsesvilkår, i offentlig høring. Lovforslaget forventes at blive fremsat i november 2022 og træder i kraft den 1. juli 2023.

De nye regler udvider pligten til at oplyse medarbejdere om deres ansættelsesvilkår i ansættelsesbeviser og indfører en række nye mindstekrav vedrørende arbejdsvilkår.

Kontakt

Ansættelsesret Oplevelse, Service & Medier

Anton Kraev Christensen

Ansættelsesretschef, advokat (L)

Andre relaterede guides i temaet