; ;

Fleksjob

Du kan som arbejdsgiver ansætte en person i fleksjob, hvis vedkommende har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen og ikke kan få et job på normale vilkår. Der gælder forskellige regler for fleksjob alt afhængig af, om ansættelsen er sket før eller efter 1. januar 2013.

Guide

Hvad er et fleksjob?

Et fleksjob er et ansættelsesforhold med offentlig støtte, som tager hensyn til, at medarbejderens arbejdsevne er begrænset.

Ansættelsen skal tilrettelægges ud fra medarbejderens skånebehov i forhold til arbejdstid, opgaver og arbejdstempo.

Det er kommunen der bevilger fleksjob, mens ansættelsen sker direkte hos arbejdsgiveren.

Her kan du læse mere om fleksjob.

Hvem kan ansættes i fleksjob?

Du kan som arbejdsgiver ansætte en person i fleksjob, når kommunen har vurderet, at følgende betingelser er opfyldt:

  • Personen er under folkepensionsalderen
  • Personen har en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne
  • Alle muligheder for at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet på normale vilkår er undersøgt.

Hvis du ønsker at ansætte en person i fleksjob, der allerede er ansat i virksomheden, skal vedkommende som udgangspunkt have været ansat i virksomheden på særlige vilkår i mindst 12 måneder.

Vilkår for fleksjobansættelse før 1. januar 2013

Løn og arbejdsvilkår aftales i samarbejde med den relevante faglige organisation på området. Udgangspunktet for aftalen er overenskomsten på ansættelsesområdet.

Virksomheden betaler medarbejderen løn og modtager herefter tilskud fra kommunen på 1/3 eller 2/3 af lønnen. Tilskuddets størrelse afhænger af medarbejderens arbejdsevne.

Vilkår for fleksjobansættelse efter 1. januar 2013

Løn og arbejdsvilkår fastsættes på baggrund af kommunens vurdering af medarbejderen arbejdsevne.

Hvis ansættelsen er omfattet af en overenskomst, har medarbejderen krav på løn og arbejdsvilkår efter denne.

Hvis ansættelsen ikke er omfattet af en overenskomst, men der på arbejdsområdet findes en relevant, sammenlignelig overenskomst, skal løn og arbejdsvilkår fastsættes med udgangspunkt i denne.

Hvis der ikke findes en relevant, sammenlignelig overenskomst, fastsættes lønnen efter aftale.

Virksomheden betaler løn for det arbejde, medarbejderen udfører. Medarbejderen får et tilskud fra kommunen som supplement til lønnen. Størrelsen på tilskuddet afhænger af lønnen, men kan i 2023 udgøre op til ca. 19.333 kr. pr. måned (98 pct. af den højeste dagpengesats).

Ansættelseskontrakter og fleksjob

Medarbejdere i fleksjob skal, ligesom andre medarbejdere, have en ansættelseskontrakt.

Dansk Erhverv anbefaler, at kommunens bevilling / tilsagn om fleksjob indgår som bilag i medarbejderens ansættelseskontrakt sammen med kommunens vurdering af medarbejderens arbejdsevne.

Find en fleksjobkontrakt her.

Opsigelse 

Som udgangspunkt kan du opsige en medarbejder i fleksjob på samme måde, som du kan opsige andre medarbejdere.

Dog er hovedparten af fleksjobbere særlig beskyttet mod opsigelse på grund af handicap.

Hvis jeres virksomhed opsiger en fleksjobber, og medarbejderen sandsynliggør, at opsigelsen er begrundet i fleksjobbet eller de forhold, der har begrundet fleksjobbet, skal du som arbejdsgiver bevise, at det ikke er tilfældet (delt bevisbyrde). Det kan ofte være svært for arbejdsgiveren.

Hvis jeres virksomhed opsiger en medarbejder i strid med reglerne, kan det koste virksomheden en godtgørelse på 6 til 12 måneders løn oven i medarbejderens opsigelsesvarsel.

Værktøjer

Andre relaterede guides i temaet