Vælg den rigtige ansættelseskontrakt

IGU - Integrationsuddannelsen

Guide

Hvad er IGU?

IGU - Integrationsuddannelsen er en 3-årig forsøgsordning for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Ordningen skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering til dem, der ikke har de nødvendige kvalifikationer til at indgå på det danske arbejde.

Når du ansætter en medarbejder i et IGU-forløb, får du en medarbejder, der står klar til at lære faget og branchen at kende. Som arbejdsgiver betaler du, hvad der svarer til en elevløn. Hertil kommer, at ansættelsen udløser en kontant bonus på 40.000 kr.

Hvad laver en IGU-ansat?

Medarbejderen vil typisk blive ansat til ufaglært arbejde, fx indenfor rengøring, butik, lager, chaufførarbejde og andet.

Formålet med en IGU-ansættelse er, at medarbejderen lærer jeres virksomheds fag- og forretningsområde at kende samtidig med, at medarbejderen deltager i sprogundervisning og andre relevante kurser.

Læs mere om hvilke ansættelsesvilkår der gælder for en IGU-ansat.

IGU-forløbet

Et IGU-forløb varer to år. Medarbejderen anvender hovedparten af forløbet med arbejde i virksomheden. Der ud over skal medarbejderen sammenlagt deltage i undervisning og kurser i 20 uger. Ugerne kan fordeles over perioden, så det passer til jeres behov.

Undervisningen er gratis for virksomheden, og i de perioder, hvor medarbejderen deltager i undervisningen, skal vedkommende ikke have løn.

Hvem kan blive ansat i en IGU-stilling? 

IGU-ordningen er beregnet til flygtninge, der har haft opholdstilladelse i Danmark i under fem år.

Personen skal være mellem 18 og 40 år, og må ikke forud for en IGU-ansættelse have været ordinært ansat på virksomheden. Dog må flygtningen have været i virksomhedspraktik.

Det er kun muligt at fuldføre ét IGU-forløb pr. flygtning.

Her finder du en aftaleskabelon til en IGU-ansættelse.

Hvad koster det at ansætte en IGU´er?

Medarbejderen har ret til løn efter de såkaldte EGU-lønsatser, der typisk svarer til en elevløn, og som er lavere end mindstelønnen.

Medarbejderen skal ikke have løn fra virksomheden i de perioder, hvor medarbejderen deltager i undervisning.

Hvis jeres virksomhed er omfattet af en kollektiv overenskomst, der dækker det arbejde, som medarbejderen udfører, skal I anvende overenskomstens EGU-lønsatser. Indeholder overenskomsten ingen EUG-lønsatser, kan I anvende lønsatsen for elever på 1. og 2. år.

Hvis jeres virksomhed ikke omfattet af en kollektiv overenskomst, der dækker det arbejde, som medarbejderen udfører, skal I anvende de lønsatser der gælder på det pågældende uddannelsesområde for erhvervsuddannelseselever. 

Virksomheder, der opretter IGU-forløb, kan modtage en bonus på op til 40.000 kr. Halvdelen udbetales, når medarbejderen har været ansat i seks måneder. Den anden halvdel udbetales, når IGU-forløbet er fuldført.

Samlet set vil en IGU-ansat være billigere end en elev.

Hvordan gør man i praksis?

Hvis du ønsker at ansætte en flygtning eller en familiesammenført til en flygtning, kan du kontakte dit lokale jobcenter. De vil hjælpe dig med at finde ledige flygtninge, der passer til din virksomheds behov. Jobcentret kan også hjælpe med reglerne. Du kan også ringe til Jobservice Danmark på 72 200 350 eller kontakte dem på jobservicedanmark@star.dk.

Kræver medlemskab

Du skal være logget ind for at få adgang til artiklen

Det er kun medlemmer af Dansk Erhverv, der har adgang til vores artikler og værktøjer.

Endnu ikke bruger? Opret dig

Værktøjer

Andre relaterede guides i temaet

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.