Uddannelser i digitalisering

Tilskud ved brug af erhvervsuddannelser m.v.

Der er mulighed for at elever kan søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) undervejs i elevuddannelsesforløbet. Se nedenfor hvilke støttemuligheder, der er for elever på henholdsvis erhvervsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Guide

Erhvervsuddannelser
Detailhandelsuddannelsen og handelsuddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb og har en varighed på 3 år, hvoraf det første år er på skole.

Hovedforløbet er kendetegnet ved at eleven som hovedregel bliver ansat som elev i virksomheden. Hovedforløbet tager to år, hvor eleven er i praktik i virksomheden, kun afbrudt af nogle skoleuger.

I de to år eleverne er ansat skal eleven have elevløn. Aflønningen af elever er beskrevet i Landsoverenskomst for butik og Funktionæroverenskomst for handel, viden og service. Virksomheden modtager refusion fra Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag (AUB) i de perioder, hvor eleven er på skoleophold. Satserne er i 2019 som følger.

1. års-elever

2.750

2. års-elever

3.040

3. års-elever

3.470

4. års-elever

4.040

Voksenelev

5.150

 

Hvis virksomheden er omfattet af Handlens kompetencefond (Landsoverenskomst for butik) er det muligt at indgå en aftale med en ufaglært medarbejder, som ønsker at blive faglært. Forudsætningen er, at medarbejderen er over 25 år og har 4 års relevant erhvervserfaring, hvoraf de 2 år er i den virksomhed, som medarbejderen er ansat i på aftaletidspunktet. Kompetencefonden dækker her de omkostninger, som ikke dækkes i det offentlige regi, herunder blandt andet poseopfyld i forhold til løntabet.

Erhvervsakademiuddannelser
Den studerende får SU i skoledelen af uddannelsen. I perioden, hvor den studerende er i praktik aflønnes eleven efter gældende regler for overenskomsten på området, forudsat virksomheden er omfattet af overenskomst. Hvis virksomheden ikke er omfattet af en overenskomst, hvor der er aftalt løn for erhvervsakademiuddannelser, kan lønne fastsættes individuelt. Der er ikke mulighed for at søge anden støtte.

Professionsbacheloruddannelsen
Den studerende får SU i skoledelen af uddannelsen.
Der er ikke mulighed for at søge anden støtte.

Værktøjer

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.