; ;

Lønforhandling – virksomhedens strategiske forberedelse

Bliv bedre til at forhandle løn med dine medarbejdere, så du understøtter din virksomheds forretningsmæssige mål. Denne guide giver dig svar på de spørgsmål, som erfaringsmæssigt dukker op under forberedelse af lønforhandlinger med både timelønnede og månedslønnede medarbejdere.

Guide

Forbered forhandlingen

Checkliste

Dette kan du gøre for at sikre, at du er bedst muligt forberedt til lønforhandling:

 • Orienter dig om overenskomstmæssige krav til lønfastsættelsen
 • Orientér dig om Dansk Erhvervs lønstatistik (kun for medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver)
 • Etablér kontakt til dit lokale netværk
 • Sondér hos virksomhedens forskellige medarbejdergrupper     
 • Overvej om lønforhandlingen skal være kollektiv eller individuel
 • Overvej om der skal ske opsigelse af eventuelle kutymer om kollektiv eller individuel lønforhandling
 • Overvej om der er behov for længere arbejdstid, varierende ugentlig arbejdstid eller andre former for fleksibilitet i virksomhedens arbejdstidstilrettelæggelse
 • Overvej om virksomheden kunne have gavn af et nyt lønsystem som fx resultatløn eller kvalifikationsløn
 • Overvej om der skal ske opsigelse af eventuelle kutymer om tilbageregulering
 • Hold orienteringsmøder for virksomhedens medarbejdere om den økonomiske situation
 • Aftal køreplan for forhandlingerne med virksomhedens tillidsrepræsentanter
 • Forbered kommunikation af resultatet

Andre relaterede guides i temaet