;

Ligelønsloven

Læs her om krav til ligeløn mellem kvinder og mænd, kønsopdelt lønstatistik og forbud mod fortrolighedsklausuler.

Guide

Ligelønsloven forbyder lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn

Enhver arbejdsgiver skal som udgangspunkt yde kvinder og mænd lige løn, herunder lige lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi. Der kan dog være saglige og objektive grunde til at aflønne forskelligt. Loven beskytter mod både direkte og indirekte forskelsbehandling.

Hvis medarbejderen kan godtgøre, at der er lønforskelle for samme arbejde eller arbejde af samme værdi, skal arbejdsgiveren herefter kunne sandsynliggøre, at lønforskellen ikke skyldes kønsdiskriminering, men er begrundet i saglige og objektive forhold.

Saglige og objektive forhold kan være:

  • Den enkeltes kvalifikationer
  • Uddannelse
  • Anciennitet
  • Præstation
  • Fleksibilitet. 

Andre relaterede guides i temaet