; ;

Lønsystemer

Løn er et ledelsesværktøj. Et lønsystem giver virksomheden mulighed for at opnå en konkurrencemæssig fordel gennem systematisk fastlæggelse af løn i forhold til medarbejdernes indsats, kvalifikationer, dygtighed og fleksibilitet.

Guide

Guide til etablering af lønsystem

  • Definér klare mål, gerne i forlængelse af virksomhedens strategi og forretningsmæssige mål. Vælg et lønsystem, evt. efter at have talt med Dansk Erhverv
  • Udvælg 3-5 målepunkter, der bedst muligt understøtter virksomhedens mål
  • Uddannelse af ledere
  • Gennemfør en prøveperiode, evt. med fast top og bund
  • Resultatopgørelse/kvalifikationsvurdering og -samtaler
  • Fastsættelse af tillæg
  • Løbende evaluering og evt. udskiftning af målepunkter

Andre relaterede guides i temaet