; ;

Forbrugerklagesystemet

De danske forbrugere har en række nævn, som de kan klage til, hvis det ikke lykkes at blive enige med den erhvervsdrivende. I denne guide fokuseres der på sagsbehandlingen i Forbrugerklagenævnet, hvor du kan læse mere om, hvordan det fungerer og hvad du skal være opmærksom på som erhvervsdrivende.

Guide

Forbrugerne har mange klagemuligheder

Danmark har i øjeblikket 18 godkendte ankenævn, der løser konflikter, der er opstået mellem forbrugere og erhvervsdrivende. De 18 nævn dækker hver deres fagområde som for eksempel pakkerejser, realkredit eller byggeri. Hvis sagen ikke falder ind under et af de 18 ankenævns fagområde, kan forbrugerne klage til Forbrugerklagenævnet, der tager sig af de resterende sager.

Sagsbehandlingen kan variere fra ankenævn til ankenævn, og det samme kan udgifterne, hvis du som erhvervsdrivende taber en sag. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i sagsbehandlingen ved det specifikke nævn, hvis en forbruger klager over dig til et af de 18 ankenævn.

Forbrugerklagenævnet

Hvis forbrugerne klager til Forbrugerklagenævnet, er sagsbehandlingen delt op i to faser. Første fase er en mediationsfase, der håndteres af Center for Klageløsning, mens anden del af sagsbehandlingen foregår i Forbrugerklagenævnets sekretariat.

Andre relaterede guides i temaet