Gemt

Infrastruktur

Hver tredje dansker sidder i kø til og fra arbejde hver dag. En ud af syv har oplevet at skifte job på grund af for lang transporttid. Veludbygget og moderne infrastruktur er afgørende for at få hverdagen til at fungere for både borgere og virksomheder.

Et velfungerende vejnet, gode havne, baner samt kollektiv trafik giver mobilitet, og en høj grad af mobilitet er en forudsætning for, at der kan skabes arbejdspladser, tiltrækkes borgere og skabes vækst overalt i Danmark. Gode transportmuligheder giver muligheder i hverdagen for borgere og virksomheder, som hurtigt og bekvemt kan nå alle dagens gøremål: Alt fra pendling til og fra uddannelse og arbejde, til transporten til og fra fritidsaktiviteterne. 

Området har desværre været underprioriteret i årevis, hvorfor der nu er er et kæmpe behov for at give den regionale infrastruktur et løft. Køer på de danske veje koster årligt tidsspilde svarende til 68.000 fuldtidsstillinger. Derudover skader køerne klimaet som helhed, ligesom de rammer lokalt, når et stort antal køretøjer holder i tomgang og støjer samt forurener.

For at kunne sikre bedre rammer for vækst, udvikling og velvære er bedre veje, baner, lufthavne og havne derfor vigtige.

Derfor fremlægger Dansk Erhverv her en række konkrete forslag, som kan implementeres i alle landets regioner.

Infrastruktur

  • Tre ud af fem regioner er en del af STRING netværket, med det formål at sikre ’Grønne Transportkorridorer’ for lastvognstrafik internt i EU.
  • Den danske ambulance- og sygetransport leveres altovervejende af private leverandører.

Dansk Erhvervs anbefalinger til regionerne

​​Entreprenør- og driftsopgaver skal sættes i udbud 

  • Alle entreprenør- og driftsopgaver skal i udgangspunktet sættes i udbud.
  • Der skal tænkes i hvad – og ikke hvordan – en opgave skal løses. 
  • Regionen skal ikke selv producere ydelser, som private i forvejen kan tilbyde til en tilfredsstillende kvalitet og pris.


Fremtidssikring af den trafikale infrastruktur 
 

  • Man skal regionalt støtte op omkring investeringer i ny infrastruktur og udbygning af eksisterende. 
  • Der skal arbejdes for et sammenhængende vej-, bus- og banenet.
  • Regionerne skal indgå i større tværregionale samarbejder for etableringen af den nødvendige grønne lad- og tankinfrastruktur.


Sygetransport som privat specialitet
 

  • Ambulancekørsel skal som udgangspunkt i udbud. 
  • Transport af prøver og personer, der skal genoptrænes, tjekkes mv., skal sættes i udbud hos private leverandører. 


Læs hele notatet med Dansk Erhvervs anbefalinger til infrastruktur i regionerne nedenfor.

Infrastruktur og mobilitet

pdf

Download

Kontakt

Transport

Jesper Højte Stenbæk

Fagchef for transport og infrastruktur
Medarbejderprofil