Gemt

Sundhed

Et af de helt store velfærdsområder – og regionens ubetinget største udgiftspost – er sundhedsvæsenet, som er udfordret på flere fronter. Danskernes forventninger til kvalitet, behandlingstilbud og muligheder stiger hurtigere, end det offentlige kan honorere.

Et af de helt store velfærdsområder – og regionens ubetinget største udgiftspost – er sundhedsvæsenet, som er udfordret på flere fronter. Danskernes forventninger til kvalitet, behandlingstilbud og muligheder stiger hurtigere, end det offentlige kan honorere. 

Derfor skal vi tænke sundhedsvæsnet med borgeren i centrum. Vi skal værne om det frie valg, styrke patientrettighederne og højne kvaliteten, ved at sikre gode betingelser for vedvarende innovation, udvikling og et stærkt samarbejde mellem offentlige og private aktører.

Dansk Erhverv fremlægger her en række konkrete forslag, som kan implementeres i alle landets regioner.

Sundhed

 • I 2030 vil være 160.000 flere ældre over 80 år.
 • Life science- og sundhedsbranchen beskæftiger over 218.000 danskere.

Dansk Erhvervs anbefalinger til regionerne

Danskerne skal sikres de bedste og nyeste behandlingstilbud 

 • Indkøb og ibrugtagning af behandlinger og løsninger skal lægge vægt på Total Costof Ownership (TCO)2.  
 • Der skal sikres transparente muligheder for lancering og ibrugtagning af nye behandlinger.
 • Der skal sættes måltal for behandlingstider ifm. ibrugtagning af ny medicin og teknologi. 
 • Der skal oprettes en pulje til kompensation for øgede medicinudgifter, på de enkelte afdelinger.


Øget valgfrihed og flere muligheder
 

 • Patientrettighederne skal overholdes og styrkes.
 • Udbud skal i højere grad deles op, for at sikre forsyningssikkerhed, større konkurrence og teknologisikring.  
 • Opgaver som ambulancekørsel, drift af hospitalsafdelinger- og stuer, scanninger, fødselsforberedelse, standardiserede operationer mv. skal konkurrenceudsættes. 


Styrket forebyggelse efter COVID-19
 

 • Regionen skal samle op på de positive og negative erfaringer de har fået under coronakrisen.
 • Der skal opstilles forpligtende mål for forebyggelse, i et samarbejde mellem kommunerne og regionen.
 • Der skal foretages investeringer, som øgerfolkesundheden generelt og dermed sparer omkostninger i det lange løb. 


Samarbejde skaber gode forudsætninger for at løse udfordringerne
 

 • Man skal prioritere at efteruddanne og opkvalificere relevante medarbejdere i forvaltningen.
 • Man skal ved prissætning af den offentlige service huske at indregne alle relevante udgifter. 
 • Regionen skal i udgangspunktet lave et kontrolbud3- og ikke en kontrolberegning – ved konkurrenceudsættelse. 


Læs hele notatet med Dansk Erhvervs anbefalinger til sundhed og forebyggelse i regionerne nedenfor.

Sundhed

pdf

Download

Kontakt

Sundhed og Life Science

Katrina Feilberg Schouenborg

Markedschef
Medarbejderprofil