Gemt

Viden og forskning

Da regionenerne og den offentlige sektor i Danmark er nøgleaktører inden for sundhed og velfærd, er et produktivt samarbejde om forskning, data, afprøvning og implementering afgørende for Danmarks position som førende sundheds- og life science-land.

Kan vi leve af sundhed? Det korte svar er ja. Life science- og sundhedsbranchen er en kæmpe vækstmotor for dansk økonomi og eksport, som i høj grad har trukket os igennem COVID-19. Branchen beskæftiger over 218.000 danskere1 på tværs af den offentlige og private sektor. 

Da regionenerne og den offentlige sektor i Danmark er nøgleaktører inden for sundhed og velfærd, er et produktivt samarbejde om forskning, data, afprøvning og implementering afgørende, for at kunne styrke Danmarks position som et sundheds- og life science-land. 

Kort sagt bør der fra regionernes side stræbes efter at give Danmarks bedste behandling til patienterne i samarbejde med virksomhederne. 

Derfor fremlægger Dansk Erhverv her en række konkrete forslag, som kan implementeres i alle landets regioner.

Viden og forskning

 • Life science-eksporten rundede 151 mia. kr. sidste år.
 • Lifescience-eksporten udgør nu 22 pct. af den samlede danske vareeksport.

 • Fastholder vi eksportvæksten, vil life science-eksporten nå et niveau på ca. 345 mia. kr. i 2030.

Dansk Erhvervs anbefalinger til regionerne

Regionerne skal være bedst til klinisk forskning 

 • Vilkårene skal være ens på tværs af regionerne.
 • Der skal være færre omkostninger og gebyrer forbundet med klinisk forskning.
 • Der skal være hurtigere sagsbehandling i de videnskabsetiske komiteer. 
 • Der skal være klare incitamentsstrukturer for læger, der indgår i forskningssamarbejder. 
 • Regionen skal matche ekstern finansiering af klinisk forskning 1:1. 
 • Regionen skal etablere et forskningsudvalg og en politik for klinisk forskning. 
 • Der skal sættes et mål for antal ph.d.-forløb/erhvervs-ph.d.er årligt.


Adgang til sundhedsdata og kliniske databaser
 

 • Der skal afsættes ressourcer til efteruddannelse i brug af sundhedsdata.
 • Regionen skal understøtte én national indgang til sundhedsdata samt stille anonymiserede data til rådighed for forskning og virksomheder.
 • Man tænker på at opsamle data i hele behandlingsforløbet.


Læs hele notatet med Dansk Erhvervs anbefalinger til viden og forskning i regionerne nedenfor.

Viden og forskning

pdf

Download

Kontakt

Sundhed og Life Science

Katrina Feilberg Schouenborg

Markedschef
Medarbejderprofil