; ;

medarbejderaktier

Du bliver beskattet af aktieløn (aktier, køberetter eller tegningsretter), som du modtager eller køber via det selskab, du er ansat i. 

Din beskatning afhænger af, hvilke regler der gælder for den aftale, du har indgået med din arbejdsgiver. Du kan modtage aktieløn (medarbejderaktier) efter 3 ordninger:

Ordning 1:
Aktielønnen bliver beskattet som aktieindkomst på salgstidspunktet. (Ligningslovens § 7P)

Ordning 2:
Aktielønnen bliver beskattet som lønindkomst, når køberetterne eller tegningsretterne bliver udnyttet til aktier. Når du sælger aktierne, bliver gevinst og tab beskattet som aktieindkomst. (Ligningslovens § 28)

Ordning 3:
Aktielønnen bliver beskattet som lønindkomst, når du erhverver ret til den. Når du sælger aktierne, bliver gevinst og tab beskattet som aktieindkomst. (Ligningslovens § 16)

Ønsker du at vide mere om medarbejderaktier kan det findes på skattestyrelsens hjemmeside via dette link.

Andre relevante links:

Det skal du huske

DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ - FØR, UNDER OG EFTER ANSÆTTELSEN