; ;

Personalegoder

En medarbejder kan få skattefri gaver fra en eller flere arbejdsgivere:

  • Fysiske gaver og andre mindre personalegoder til en samlet værdi af op til 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022)

Gavekort udover oplevelsesgavekortet vil i praksis normalt være skattepligtige, men der er undtagelser.

Sådan oplyser du gavens værdi til skattestyrelsen
Kontantgaver er altid skattepligtige. Gavekort er også skattepligtige, hvis de kan byttes til kontanter eller har en bred anvendelsesmulighed, fx et gavekort til et stormagasin. Digitale gavekort kan altid byttes til kontanter og er derfor skattepligtige. Læs mere om skat og gavekort på denne side under punktet Gavekort og kontanter som gave.

Du skal indberette værdien af gaven til skattestyrelsen, hvis det er en kontantgave, et skattepligtigt gavekort eller hvis gavens værdi i sig selv overstiger 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022). Husk, at du kan trække udgiften til gaven fra i virksomhedens skatteregnskab.

Tingsgaver til en værdi på op til 900 kr. (fx vin, chokolade eller en lysestage)
Hvis julegaven har en værdi på højst 900 kr., og andre gaver i løbet af året har en værdi på fx 500 kr., skal medarbejderen kun betale skat af de 500 kr.

  • Julegaven på højst 900 kr. tæller med i de 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022), som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes.
  • Gaver for mere end 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022) betyder, at hele beløbet skal beskattes - dog kan man holde julegaven på højst 900 kr. ude af regnestykket.

Tingsgaver til en værdi mellem 900 kr. og 1.200 kr.

  • Julegaven tæller med i de 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022), som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes.
  • Julegaver større end 900 kr. kan ikke holdes uden for regnestykket. Derfor skal en julegave på 901 kr. beskattes, hvis det samlede gavebeløb fra arbejdsgiveren det pågældende år er større end 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022).

Arbejdsgiveren kan godt give en julegave, der har en værdi på op til 1.200 kr. (2022). Men hvis arbejdsgiveren det pågældende år også har givet andre gaver, skal det samlede gavebeløb beskattes.

Julegaver til mere end 1.300 kr. (2023) er altid skattepligtige
Arbejdsgiveren skal opgive beløbet til os som en del af lønnen og kan trække hele udgiften fra som en driftsomkostning.

Julefrokost
Hvis arbejdsgiveren helt eller delvist betaler udgifterne, beskattes en julefrokost ikke, når arrangementet er af et rimeligt omfang og varighed.

Det er ikke en betingelse, at julefrokosten bliver holdt på arbejdspladsen. Julefrokosten kan også holdes på en restaurant eller virtuelt, hvor medarbejderne deltager online, evt. samlet i mindre grupper.

Hvis julefrokosten er virtuel, er den stadig skattefri for medarbejderne, selvom maden bliver leveret på hjemadressen, og der er fælles, virtuel underholdning, fx stand-up eller musikalsk optræden.

Gave i stedet for julefrokost
Hvis arbejdsgiveren vælger at give medarbejderne en gave i stedet for at holde julefrokost, er der ikke tale om et skattefrit julefrokostarrangement. Gaven skal derfor skattemæssigt behandles på samme måde som andre gaver fra arbejdsgiveren.

Det vil sige, at gaven er skattefri, hvis værdien er op til 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022). Har medarbejderen fået andre gaver fra arbejdsgiver i løbet af året, må den samlede værdi af alle gaver og en eventuel julegave være op til 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022).

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for, hvornår gavekort er skattefri.

Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse
En medarbejder kan få skattefri jubilæumsgaver på op til 8.000 kr. ved 25, 35, 40, 45 og 50 års ansættelse i virksomheden.

Medarbejdere i en virksomhed kan få skattefri jubilæumsgaver på op til 8.000 kr., hvis virksomheden har 25-års jubilæum eller har bestået i et antal år deleligt med 25. Alle fuldtidsansatte skal have det samme beløb i jubilæumsgratiale, og deltidsansatte skal have en forholdsmæssig andel.

Arbejdsgiveren kan trække udgifterne fra som driftsomkostning.

Fratrædelsesgodtgørelse på op til 8.000 kr. er også skattefri.

Lejlighedsgaver
Lejlighedsgaver er almindelige gaver, der markerer en privat mærkedag, fx fødselsdag, barnedåb, konfirmation, bryllup og lignende.

Der er ingen faste grænser for værdien af lejlighedsgaver. Lejlighedsgaver er dog fuldt skattepligtige, hvis de er større end, hvad der almindeligvis anses for passende. Er en lejlighedsgave af usædvanlig størrelse, skal medarbejderen betale skat.

Arbejdsgiveren kan trække gaver fra som en driftsomkostning.

Yderligere information omkring personalegoder kan findes via dette link.

Det skal du huske

DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ - FØR, UNDER OG EFTER ANSÆTTELSEN