; ;

Sådan indbetaler du løn

Før du kan udbetale løn, skal du registreres som arbejdsgiver. Det gør du via dette link. Herefter skal du vælge, hvordan du vil indberette løn. Det kan gøres på følgende måder:

Andre indberetter for dig
Hvis et lønbureau skal indberette for dig, giver vi dem adgang til at indberette på vegne af din virksomhed. Du skal derfor ikke give lønbureauet adgang.

Du indberetter i eget lønsystem
Der findes mange forskellige lønsystemer, som du kan bruge. Nogle er gratis, mens andre koster penge. Hvilken du vælger er helt op til dig.

Du indberetter i eIndkomst
Hvis du vil indberette i eIndkomst, kan du enten indberette hver enkelt medarbejder for sig (online indberetning) eller uploade en fil med alle medarbejdere.

Herunder har skattestyrelsen udarbejdet tringuides til dig herunder:

Indberet for hver enkelt medarbejder (online indberetning)

1. Log på TastSelv Erhverv

2. Vælg Ansatte

3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn

4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn

Du kan nu indberette i eIndkomst.

NB: Hvis du ikke har punktet Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn, kan du tilføje det under eIndkomst / CPS > Ændre tilmeldingsoplysninger. Sæt flueben i feltet Indberetning til og forespørgsel på eIndkomst/LetLøn og vælg Godkend. Du kan nu indberette i eIndkomst.

Indberet via fil

1. Log på TastSelv Erhverv

2. Vælg Ansatte

3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn

4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn

5. Vælg Indberet lønoplysninger - fil-upload

6. Upload filen ved at vælge Gennemse og finde filen på din computer

7. Vælg Indsend

Du kan se, om din fil er modtaget ved at vælge Forespørg på indberetningsstatus. M betyder modtaget, D betyder delvist modtaget og A er afvist. Ønsker du at få information om advis, fejlmeddelelser og data, kan du vælge indberetningen.

Indberetning af løn

Hvis du selv indberetter din løn, så er det vigtigt du er opmærksom på følgende:

1. Indehold A-skat og am-bidrag af lønnen
Du skal indeholde A-skat, am-bidrag og ATP på det tidspunkt, hvor lønnen bliver udbetalt til medarbejderen. Det gælder også ved aconto-vederlag, lønforskud og lignende.

2. Indberet løn-oplysninger til Skat.dk
Løn-oplysningerne er blandt andet A-indkomst, feriepenge, løntimer, A-skat, am-bidrag, ATP og løn.

Du skal være særligt opmærksom på at indberette korrekt lønperiode og udbetalingsdato for lønnen:

  • Lønperioden er ikke altid en kalendermåned.
  • Eksempelvis har mange timelønnede en lønperiode fra den 20. til den 19. i måneden efter.

Indberet altid til tiden
Det skyldes, at indtægten fra hver kalendermåned bruges til at beregne offentlige ydelser, fx boligstøtte eller friplads i daginstitution. Din medarbejder kan derfor miste visse offentlige ydelser eller skulle betale restskat, hvis du får indberettet for sent. Vær ekstra opmærksom på at indberette til tiden omkring årsskiftet. Hvis du bruger lønbureau eller revisor, kan de have kortere frister end normalt.

3. Betal A-skat og am-bidrag til Skat.dk

Når du har indberettet, skal du betale A-skat og am-bidrag til skattestyrelsen. Du kan betale på forskellige måder, alt efter hvordan du indberetter.

Frister:
Du skal hver måned både indberette og betale A-skat og am-bidrag. Dine frister for at indberette og betale afhænger af, hvordan virksomheden eller organisationen er registreret:

  • Stor virksomhed: am-bidrag over 250.000 kroner og/eller A-skat over 1 million kroner pr. år
  • Lille og mellemstor virksomhed (SMV): am-bidrag under 250.000 kroner og/eller A-skat under 1 million kroner pr. år.

Du kan se på dit registreringsbevis, om din virksomhed er registreret som stor eller lille/mellemstor (SMV). Du finder registreringsbeviset under Profil- og kontaktoplysninger > Se registrerings- og ophørsbevis i TastSelv Erhverv.

Det skal du huske

DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ - FØR, UNDER OG EFTER ANSÆTTELSEN