; ;

Gode råd om handicap

Denne pjece giver et overblik over hvilke forhold, du som arbejdsgiver skal være op-mærksom på for ikke at forskelsbehandle dine medarbejdere som følge af handicap.

Gode råd om

Forskelsbehandlingsloven forbyder, at en medarbejder forskelsbehandles på grund af sit handicap. Det betyder, at du som arbejdsgiver ikke må lægge vægt på handicappet ved beslutning om f.eks. opsigelser, forflyttelser, forfremmelser og ved fastsættelse af løn- og arbejdsvilkår. Forskelsbehandlingsloven gælder også ved større afskedigelsesrunder.

Andre relaterede værktøjer