; ;

Beregn opsigelsesvarsel

Beregn din medarbejders opsigelsesvarsel.

Beregner

Indtast vilkår for ansættelsen, ansættelsesdato og dato for påtænkt opsigelse.

Se også om din medarbejder har ret til en fratrædelsesgodtgørelse.

Bemærk at beregneren ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Dansk Erhverv kan ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler i indholdet på Dansk Erhvervs website samt indholdet i de eksterne dokumenter og websites, der linkes til.

Andre relaterede værktøjer