; ;

Grøn omstilling skal styrke danske virksomheder

Dansk Erhverv arbejder for, at Danmark ikke bare bliver verdens bedste land at drive virksomhed i, men også verdens bedste til grøn omstilling. Derfor arbejder vi for at skabe gode rammevilkår for dansk erhvervsliv inden for klima-, energi- og miljøområdet.

Klimakrisen, energikrisen og forsyningskrisen giver mange udfordringer for danske virksomheder. Dansk Erhverv arbejder for, at danske virksomheder skal både godt, trygt og grønt gennem krisen, og at danske løsninger bevarer en global grøn førerposition.

Mere grøn energi
Vindmøller og solceller er klart den billigste strømkilde i dag. Derfor arbejder Dansk Erhverv for hurtig udbygning af vedvarende energi, for det vil give lavere elpriser for alle danske virksomheder, styrke den danske forsyningssikkerhed og bidrage til at nå klimamålene. Samtidig skal det være lettere, billigere og hurtigere for danske virksomheder at energieffektivisere og gøre deres forretning grønnere, ligesom vi skal reformere varmesektoren, så danske virksomheder og forbrugere sparer på varmeregningen.

Ressourcer skal genbruges
Ressourcer skal ses som det, de er, nemlig en ressource. Dansk Erhverv arbejder for at styrke genbrug og genanvendelse af vores ressourcer, herunder gøre affald til nye ressourcer uden for tunge omkostninger for virksomhederne. Dansk Erhverv arbejder for, at reguleringen på miljø- og ressourceområdet bliver nem og enkel at håndtere for virksomhederne, og at rammevilkårene bliver konkurrencedygtige. Det gælder ikke mindst i Europa, hvor vi arbejder for en progressiv men samtidig enkel regulering, der sikrer lige markedsvilkår, hvor danske virksomheders behov og løsninger bringes i spil på i EU’s indre marked. 

Indfri potentialet i biosolutions
Biosolutions er bioteknologiske klimaløsninger, eksempelvis grønne proteiner, biologiske plantebeskyttelsesmidler, biogødning og biobaserede materialer. Gennem Alliance for Biosolutions arbejder Dansk Erhverv for at skabe de bedst mulige rammevilkår for danske virksomheder, så vi kan udnytte det store eksport- og klimapotentiale i biosolutions.

Grøn omstilling

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Underdirektør
Medarbejderprofil
Klima, energi og miljø

Anette Albjerg Ejersted

Fagchef for Miljø og Cirkulær økonomi
Handel

Martin Jørgensen

Advokat, chefkonsulent
Medarbejderprofil
Handel

Stine Sjølund Blok

Chefkonsulent