; ;
Gemt

Diversitetspagten: Rammevilkår og fælles handling

15. juni 2022

Der skal skabes bedre vilkår for at få flere kvinder ind i toppen af dansk erhvervsliv samtidig med, at vi skal understøtte arbejdet for en bredere diversitet. Derfor har Dansk Erhverv og konsulenthuset Above & Beyond Group lanceret Diversitetspagten. Vi har spurgt Tine Arentsen Willumsen, adm. direktør i Above & Beyond Group, hvorfor det er nødvendigt med en pagt – og hvad dansk erhvervsliv kan gøre.

 

”Sammen er vi stærkere,” er grundtanken hos det internationale konsulenthus Above & Beyond Group, der har specialiseret sig i at hjælpe store virksomheder på både globalt og nationalt plan i arbejdet med diversitet og inklusion.

Sammen med Dansk Erhverv har konsulenthuset skabt Diversitetspagten, der skal fremme diversitet og inklusion.

”Ved at skabe alliancer på tværs af brancher og størrelser i en pagt, kan vi tale med en samlet stemme overfor politikerne og fortælle dem: Vi er opmærksomme på udfordringerne. Men I skal også skabe bedre rammevilkår for mangfoldighed i Danmark,” forklarer Tine Arentsen Willumsen, stifter og adm. direktør i Above & Beyond Group.

For det er nødvendigt at få alle talenter i spil, mener hun:

”Vi ser et kæmpe ressourcespild, især når det gælder veluddannede kvinder. Vi ser en skævvridning i toppen. Det er ikke godt nok. Vi skal omdanne ord til handling.”

Der er to konkrete formål med Diversitetspagten. For det første er pagten udformet ud fra fem transformationsprincipper, virksomheder kan tilslutte sig, som understøtter arbejdet med skabe fremdrift inden for diversitet og inklusion. Med principperne kan virksomhederne forpligte sig til handling samt få viden og redskaber til selv at sætte realistiske, men ambitiøse mål. For det andet fokuserer pagten på de strukturelle ændringer, der er brug for i samfundet.

”Vi har udarbejdet 15 politiske anbefalinger. De kan hjælpe med at udligne den kønsmæssige skævvridning, der er på uddannelsesområdet, og med at skabe balance mellem familie og arbejdslivet. Derudover skal de være med til at sikre, at Danmark bliver endnu bedre til at tiltrække og fastholde internationale talenter og arbejdskraft,” forklarer Tine Arentsen Willumsen.

Det kræver ressourcer at skabe diversitet. Både for virksomhederne og for samfundet, mener Tine Arentsen Willumsen, der tilføjer, at det er et vigtigt konkurrenceparameter, hvis du vil tiltrække de bedste.

”De unge talenter forventer at komme ind i en mangfoldig og fair organisation,” siger hun.

Læs mere og tilslut dig Diversitetspagten her (danskerhverv.dk)

 

Udvalgte forslag fra Diversitetspagten

 

  • At der skabes bedre vilkår for at etablere støttefunktioner, fx via bruttolønsordning til hjælp på hjemmefronten som: børnepasning, madordning, rengøringshjælp eller andre tilsvarende services, som opfylder dette formål.
  • At der nedsættes en politisk ekspertgruppe, der skal undersøge og komme med anbefalinger til, hvordan vi får
    flere af det underrepræsenterede køn på uddannelser, vi kan se, fører til ledende stillinger i erhvervslivet.
  • At ventetider for at behandle ansøgninger om udenlandsk arbejdskraft nedbringes – sådan at de højest har en
    gennemsnitlig varighed på en måned inklusiv behandlingen af tilknyttede familiemedlemmers indrejse og ophold i Danmark

Tre gode råd til at arbejde med diversitet fra Tine Arentsen Willumsen:

 

  • Gør en indsats. Ligesom hvis du vil ind på et nyt marked. Det kræver tid, det kræver en strategi, og det kræver investeringer
  • Arbejd efter konkrete målsætninger og følg op på dem. Sørg for at kommunikere ud til hele organisationen.
  • Hav fokus på inklusion og skab en kultur, hvor I lytter til hinanden. Spørg alle, der sidder med om bordet og lyt.