; ;

15. juni 2022

Den grønne omstilling af tung transport står højt på dagsordenen hos Erik Østergaard, der er er adm. direktør for brancheforeningen DTL – Danske Vognmænd. Men han mangler en tydelig og gennemarbejdet strategi for Danmark.

 

Det er godt at sætte sig ambitiøse mål. Men det er svært at nå destinationen, hvis du ikke kender vejen. Og netop en tydelig rute, der viser vejen mod en grønnere transportsektor, står højt på Erik Østergaards ønskeliste. Erik Østergaard er adm. direktør i DTL – Danske Vognmænd. Han er vant til at kæmpe for bedre vilkår for de danske transportvirksomheder, der hver dag har biler på vejene. De vognmænd, der under pandemien sikrede, at supermarkederne havde fyldte hylder og virksomhederne nødvendige forsyninger, selvom gaderne var lagt tomme af en verdensomspændende epidemi.

De sidste 10 år har en stor del af hans fokus – ud over de seneste års pandemi – været på EU’s Vejpakke, der skal skabe fair konkurrence i transportsektoren. Nu, hvor de sidste elementer af vejpakken er ved at blive implementeret, er den grønne omstilling et af de punkter, der er strøget til tops på hans opmærksomhedsliste – selvom den grønne omstilling er noget, der har været på agendaen hos DTL i årtier. Men det er langtfra en let og ligetil opgave, understreger han.

”Den omstilling, der skal ske i vores sektor, er en af de mest besværlige og tunge, og der skal investeres rigtig mange penge, før det for alvor rykker,” vurderer Erik Østergaard.

Han er tilhænger af ambitiøse målsætninger, men han mener ikke, at det giver mening uden en konkret, realistisk og gennemarbejdet plan. For selvom både brancheforeningen og vognmændene gerne vil yde en indsats for at omstille branchen til en grønnere version, mener direktøren ikke, at forudsætningerne er på plads endnu.

Ingen hovsaløsninger
Når vognmændene spørger Erik Østergaard, hvordan han anbefaler, de investerer for at blive grønnere, er han dem svar skyldig. Så længe, vi i Danmark ikke har en klar strategi for den tunge trafik, kan han ikke anbefale andet end dieselbiler.

”Der er ikke reelle alternativer. Vi har enkelte medlemmer, der prøver nye teknologier af, for eksempel biogas eller batteridrift, og det er meget positivt. Så får vi erfaring, som resten af vognmændene også kan lære af,” siger han.

Næsten alle lastbiler på de danske veje kører på diesel, og derfor er det en større investering for virksomhederne, hvis de skal skifte bilerne ud. Erik Østergaard fortæller, at én af hans medlemsvirksomheder gerne ville gå foran på området. Derfor investerede han i en bil, der kørte på såkaldt biogas. Men to måneder senere kom Klimarådet med en rapport, der konkluderede, at vi ikke skal satse på biogas i Danmark.

”Det går ikke. Vi skal ikke have hovsaløsninger,” siger Erik Østergaard og uddyber:

”Du risikerer, at der er nogen, der investerer i noget, der efterfølgende viser sig ikke at være særlig klimavenligt. Så bliver vores erhverv forsøgskaniner, og samfundet risikerer i sidste ende at tabe en masse penge.”

image3n6yp.png
Erik Østergaard, adm. direktør, DTL - Danske Vognmænd - Foto: Morten Holtum

Infrastrukturen er der ikke
Han understreger, at det også er andre aktører, der skal i spil. Ikke kun vognmændene.

”Vognmændene producerer ikke lastbiler, alternative brændstoffer eller tank/lade-infrastruktur. Det her er også et spørgsmål om forsyningsstrategi. Hvordan sikrer vi os, at vi har det brændstof, vi skal bruge og et elnet, der er tilstrækkeligt udbygget?” lyder det fra Erik Østergaard, som uddyber:

”Der er altid en tankstation. Men hvor vil du tanke din lastbil, der kører på brint eller el? Den mulighed er der kun i meget, meget begrænset omfang i dag,” siger han.

Derfor skal der fra politisk hold tænkes infrastruktur og ikke mindst forsyningssikkerhed ind i de fremtidige scenarier, og man skal gøre sig klart, at omstilling af den tunge trafik bliver dyr. Transportsektoren er meget konkurrencepræget, og det bliver i sidste ende kunderne – både forbrugere og virksomheder – der kommer til at bære omkostningerne for sektoren. Det kan så yderligere puste til den stigende inflation, mener han.

”Jeg savner i høj grad, at der kommer mere gennemarbejdede strategier fra regeringen for, hvordan det kommer til at ske fasemæssigt,” siger han.

Fælles EU-front
Det er samtidigt vigtigt, at strategien har europæisk og ikke kun dansk fundament, pointerer Erik Østergaard. En stor del af erhvervet er grænseoverskridende transport, og her kan det give udfordringer, hvis ikke den grønne omstilling kører nogenlunde synkront.

”Det handler også om, at hvis vi går én retning, svenskerne går en anden retning og resten af Europa en tredje, så bliver vi udfordrede,” siger han.

Han fortæller også, at Danmark er et transitland. Chauffører og virksomheder fra andre lande kan nemt køre ind og ud af Danmark uden at skulle tanke. Derfor nytter det ikke eksempelvis at sætte afgifterne op på diesel.

”Hvis vi gør det, og de andre lande ikke gør det, risikerer vi at skyde os selv i foden, fordi vi mister konkurrencekraft,” siger Erik Østergaard og tilføjer:

”Det burde ikke være særlig kompliceret. Lad os få lavet de analyser og dokumentere, at det er realistisk. Lad os lave en faseplan, så vi sikrer, at der ikke sker en skævvridning. Vi mangler det skridt. Vi har et mål. Lad os gøre det synligt, hvordan vi realistisk når det.”

Viljen er der
En af de største omkostninger ved at drive vognmandsvirksomhed er brændstof. Derfor gør vognmændene i forvejen, hvad de kan for at fylde tanken færrest muligt gange:

”De kører løbende forsøg, der handler om at udnytte bilerne bedre og optimere driften. De har den nyeste teknologi med motorer, der er mere brandstofeffektive. De har bedre dæk,” siger han og konstaterer:

”Virksomhederne vil egentlig gerne. Og vi vil som brancheorganisation rigtig gerne bidrage til at sætte kursen. Men vi mangler en realistisk strategi og plan for den grønne omstilling af den tunge vejtransport.”

 

DTL - Danske Vognmænd

  • DTL – Danske Vognmænd er brancheorganisation for det danske transporterhverv på vej. Organisationen varetager danske vognmænds erhvervspolitiske interesser over for politikere og myndigheder både i Danmark og EU
  • Organisationen har knap 40 ansatte.
  • DTL har hovedkontor på Grønningen i København og servicekontor i Vejle og er forankret i 28 lokal og specialforeninger.
  • DTL er endvidere medlem af Nordic Logistic Association, der repræsenterer 16.000 transportvirksomheder i Norden, hvor Erik Østergaard er formand.