; ;

15. juni 2022

Advokathuset Gorrissen Federspiel har skærpet sin opmærksomhed på diversitet og inklusion. Et mere fleksibelt arbejdsliv, en inkluderende kultur og et opgør med unconscious bias skal bidrage til, at flere kvinder vil stræbe mod toppen og en plads i partnerkredsen, siger managing partner, Martin André Dittmer.

 

Diversitet er for alvor rykket ind på direktionsgangen i advokathuset Gorrissen Federspiel. Fra 14. etage i Axel Towers i indre København fortæller managing partner Martin André Dittmer, at selvom han både har travlt med klassiske ledelsesopgaver og sine egne sager, er det en absolut nødvendig del af ledelsen at prioritere at skabe en kultur og en struktur, hvor der er lige muligheder for alle. For selvom advokatbranchen nu har en overvægt af kvinder blandt studerende og nyuddannede, er branchens top fortsat domineret af mænd.

Det gælder også i Gorrissen Federspiel, hvor partnerkredsens andel af kvinder er på bare 16 procent. Og det er ikke godt nok, konstaterer Martin André Dittmer.

”Vi er kommet ganske langt, men er slet ikke i mål endnu,” siger han og tilføjer:

”Vi mangler at knække koden for, hvordan vi gør det endnu mere attraktivt for alle vores talenter, uanset køn, at gå hele vejen til partnerkredsen.” Ud fra et forretningsmæssigt perspektiv giver det også mening at sikre diversitet.

”Vi leverer endnu bedre service til vores klienter, når vi har et sammensat team. Vi ønsker ligeledes at være en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere, og diversitet og inklusion fylder meget. At man er i en virksomhed, hvor det ikke bare er noget, man efterstræber, men noget, man tænker ind i hele sin forretning,” siger Gorrissen Federspiels managing partner.

Derfor er det svært
Advokatgerningen er tidskrævende, slår Martin André Dittmer fast. Gorrissen Federspiel er en timebaseret virksomhed, hvor krav og forventninger til partnernes indsats er høje.

”Det er et kald. Det kræver, at man især som partner er villig til at investere mange aftener og weekender. Man bruger rigtig meget af sin tid på at udvikle firmaet og på at tiltrække nye sager og klienter,” siger han. Derfor mener han også, at det er fuldt forståeligt, at det ikke er alle, der kan eller vil være med på de præmisser.

”Det er krævende at være advokat på højeste niveau. Det kan ikke undgås, at man nogle gange må melde fra til familiefødselsdage, aflyse biografturen og udskyde weekenden med vennerne,” forklarer Martin André Dittmer.

Han understreger, at fravalget af partnervejen ikke alene gælder kvinder. ”Vi har også meget talentfulde mænd, der ikke vil ofre den tid og de ressourcer, der skal til, for at begå sig i et partnerskab,” siger Martin André Dittmer og fortæller, at der generelt er sket en udvikling i relationen mellem arbejdsgiver og arbejdstager, siden han kom til Gorrissen Federspiel i 2004.

"Tilbage i 2004 var det normalt, at man sagde, ’firmaet først’. Nu er det i nogen grad vendt til, ’hvad kan firmaet gøre for mig i forhold til min udvikling?’"
Martin André Dittmer, managing partner, Gorrisen Federspeil

"Tilbage i 2004 var det normalt, at man sagde, ’firmaet først’. Nu er det i nogen grad vendt til, ’hvad kan firmaet gøre for mig i forhold til min udvikling? Det gælder både mænd og kvinder,” pointerer han. Det gælder ikke kun hos Gorrissen Federspiel. Derfor har erhvervslivet generelt i højere grad fået en opgave i at gøre det attraktivt for kvinder at søge mod topstillingerne.

”Vi har rigtig mange ambitiøse kvinder, der er villige til at investere den samme tid og energi som mænd. Jeg tror mere, det er et spørgsmål om, at vi hele tiden sikrer, at vores firma og vores partnerskab er attraktivt og muligt i forskellige livssituationer.”

At det kræver fravalg at nå til tops i advokatbranchen, har Martin André Dittmer selv erfaret. Som far til fem piger har han i årevis ofret meget på hjemme - fronten. Han har prioriteret at være hjemme morgen og aften, men har sjældent kunnet hente børnene, da de var helt små.

”Det har været et afsavn, og mine døtre har åbent sagt, at de ville ønske, at jeg havde været mere hjemme,” siger han og fortsætter: ”At gøre karriere på det niveau i advokatbranchen har sin pris. Det er der ingen tvivl om.”

imageuyxrl.png
Martin André Dittmer, Managing partner, Gorrissen Federspiel - Foto: Marie Bentzon

Træning, måltider og take away
Gorrissen Federspiel arbejder løbende med at øge diversiteten og inklusionen. Advokathuset har i flere år haft fokus på at skabe en balanceret pipeline af talenter, og ifølge Martin André Dittmer er virksom - heden ved at være i mål med den del. I seniorledelseslaget hos Gorrissen Federspiel har resultaterne også vist sig. Her er 42 procent i dag kvinder, fortæller han. Gorrissen Federspiel er endvidere blevet bedre til at fastholde de kvinder, der kommer tilbage fra barsel. Størstedelen af de kvindelige jurister, der er blevet forfremmet de seneste år, er blevet det umiddelbart op til deres barsel eller under barslen. Derudover har advokathuset taget konkrete tiltag i forhold til at styrke ligestillingen. Blandt andet ved at indbetale en fastholdelsesbonus, når medarbejderne kommer retur fra orlov, svarende til det pensionsbidrag, Gorrissen Federspiel ville have indbetalt, hvis medarbejderen modtog løn i orlovsperioden.

”Vi kan i hvert fald glæde os over, at vi har været bedre til at fastholde kvinder længere i firmaet. Det skaber fundamentet for at have en mere balanceret og ligelig fordeling i forbindelse med forfremmelser,” siger han og fortæller, at selskabets interne trivselsmålinger også viser, at de ansatte oplever lige muligheder, uanset køn.

Et af selskabets indsatsområder er at skabe gode og fleksible rammer for ansatte, der kommer tilbage fra barsel. Her kan man rådføre sig med HR, om man har brug for en periode på nedsat tid.

”Vi vil sikre medarbejderne størst mulig fleksibilitet i forhold til at kunne håndtere den nye livssituation, det er at blive forældre,” siger han.

Den øgede fleksibilitet mærker med arbejderne i muligheden for i større omfang at arbejde hjemme og planlægge arbejdsdagene efter at kunne hente børn. Og så kan man vælge at skrue ned for karriereblusset i perioder, hvis man har brug for det.

Mere lavpraktisk opererer Gorrissen Federspiel med tilbud om morgenmad, frokost og aftensmad på arbejdspladsen. Og der er mulighed for at gøre brug af firmaarrangeret træning og nem aftensmad med take away fra kantinen. Det er også her, han mener, at der rent politisk kan skabes bedre muligheder.

”I en tid, hvor vi som samfund skriger på kvalificeret arbejdskraft, bør der være et stort politisk incitament til at lette presset på familierne og understøtte en sund balance mellem arbejds- og familieliv. Øgede fradrag til hjælp i hjemmet og tilskud til rengøring og børnepasning kunne helt sikkert hjælpe mange,” siger Martin André Dittmer.

Unconscious bias
At skabe en inkluderende kultur handler også om at sikre, at der hverken sker forskelsbehandling direkte eller ubevidst. Martin André Dittmer fremhæver ”unconscious bias,” hvor man, uden at tænke over det, behandler folk forskelligt baseret på fx køn.

”Uanset hvor meget vi ønsker at behandle alle lige, er der ting i vores adfærd, vi ikke er opmærksomme på, som de facto er et udtryk for forskelsbehandling. Vi er nødt til hele tiden at minde hinanden om vigtigheden af, at der reelt er lige muligheder. Vi skal ikke bruge terminologier eller metaforer, som er stereotype eller kønnede,” siger Martin André Dittmer.

Han giver eksempler på udtryk som ”at have hår på brystet” og ”mande sig op”, der utilsigtet har rod i en stereotyp og forældet kønsopfattelse om maskulin styrke og dominans. Og det ønsker han at forandre. For at sikre at virksomheden arbejder målrettet med at skabe plads til diversitet og inklusion, har Gorrissen Federspiel nedsat en Diversitets- og inklusionstænketank, der arbejder med disse forhold på alle områder – ikke blot køn.

Derudover har partnere, senioradvokater og bestyrelsen gennemført kurser i unconscious bias. Advokathuset har også tilsluttet sig Dansk Erhvervs Diversitetspagt, hvor det forpligter sig til at arbejde for forandring.

image8cq3n.png
Foto: Marie Bentzon

Ingen forskelsbehandling
Det er vigtigt for Martin André Dittmer, at de ansatte mærker, at diversitet og inklusion er en prioritet.

”Jeg håber, man oplever Gorrissen Federspiel som en arbejdsplads, hvor der er lige muligheder for alle, uanset køn, seksualitet, etnicitet osv. Hvor medarbejderne oplever rummelighed, respekt og ordentlighed. Det skal ikke bare være noget, vi siger, men også noget vi udøver,” slår han fast.

Døtrene derhjemme giver ham også et ekstra incitament for at bidrage.

”Jeg ønsker, at mine døtre vil få et arbejdsliv, hvor der ikke er nogen forskelsbehandling. Hvor der er lige muligheder, samme vilkår, og hvor man ikke bliver forskelsbehandlet på løn eller forfremmelser. De må gerne vælge karrierelivet fra. Men de skal have de samme muligheder, som jeg har haft,” siger Martin André Dittmer

 

Gorrissen Federspiel

  • Er grundlagt i 1869 og er en af Danmarks største advokatvirksomheder, der rådgiver virksomheder, fonde og offentlige myndigheder inden for alle grene af erhvervsjura. Virksomheden har kontorer i Axel Towers i indre København og i Prismet i Aarhus centrum.
  • Gorrissen Federspiel har cirka 530 medarbejdere, hvoraf mere end halvdelen er jurister.