Grøn gennem energikrisen

De høje el- og gaspriser er alvorlige for dansk erhvervsliv, og rigtig mange virksomheder er presset økonomisk. Det har vi fuld opmærksomhed på i Dansk Erhverv. Her på siden finder du de seneste nyheder og analyser om udviklingen i energikrisen.

Erhvervslivets elregning er steget fra 3,5 milliarder kr. i andet halvår af 2019 til forventet 20 mia. kr. i andet halvår af 2022. Det er en voldsom stigning, som presser alle virksomheder, og i værste fald kan betyde færre investeringer og få negative konsekvenser for ansættelser og evt. fremtidig drift. 

Kontakt
Klima, energi og miljø

Rune Dybvad Simonsen

Chefkonsulent
Kontakt

NYT ENERGINETVÆRK

Nyt energinetværk i Dansk Erhverv 


Dansk Erhverv er i gang med at etablere et nyt energinetværk, hvor du som virksomhed kan få sparring og dele erfaringer om, hvordan andre virksomheder arbejder konkret med grønne energitiltag. Det kan f.eks. være energibesparelser, konverteringer eller opsætning af solceller. I lyset af den aktuelle energikrise, vil det i begyndelsen særligt være de stigende energipriser, samt hvordan virksomheder kan energieffektivisere, der vil være på dagsordenen.

Mere information følger. Ønsker du at deltage, eller har du spørgsmål om energinetværket, er du velkommen til at kontakte Rune Dybvad.

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

Dansk Erhvervs prioriteter i energikrisen

Energikrisen presser mange danske virksomheder. Derfor arbejder Dansk Erhverv for:

  • Hurtig likviditetshjælp til virksomheder, hvor man for eksempel kan se på en udskydelse af momsbetalingen, skatter eller afgifter, eller udskydelse af dele af elregningen.

  • Fokus på grønne investeringer i virksomhederne, eksempelvis energieffektivisering og konvertering til el, ved at give fradragsmuligheder og fremrykke puljemidler.

  • Situations-servicetjek af alle offentlige kontrakter med private leverandører, så de kan blive justeret i forhold til de stigende energipriser og inflationen.

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

EU 

EU-Kommissionen har lanceret en række initiativer, der har til formål at skabe en fælles indsats, som modsvar til de høje energipriser. Udover krav til energibesparelser og mulighed for, at medlemsstaterne kan stille likviditetsgarantier til energiselskaberne, har Kommissionen foreslået en særbeskatning af energiselskaber, der producerer elektricitet fra bl.a. sol-, vind eller atomkraft. Dansk Erhverv advarer kraftigt imod særskatten på grøn energi, idet den: 

  • Helt generelt medfører usikre rammevilkår for erhvervslivet, da der skabes præcedens for arbitrær særbeskatning af en given sektor. Det er umuligt at forudsige, hvilken sektor eller hvilke virksomheder der næste gang står for skud. 
  • Ikke sænker elprisen for virksomheder og husholdninger, da forslaget alene handler om at generere nye skatteindtægter til særligt husholdningerne. 

  • Underminerer den grønne omstilling, idet incitamentet til investeringer i vindmøller og solceller reduceres voldsomt, når udviklere og energiselskaber ikke kan regne med rammevilkårene for sektoren. 

  • Dermed medfører forslaget højere elpriser allerede på mellemlang sigt, da det reducerer investeringerne i sol og vind, der er klart den billigste energiform, og den energiform som er hurtigst at opføre. 

Dansk Erhverv foreslår, at alle medlemslandene hurtigst muligt implementerer reglerne for det indre marked for el. En øget integration af de europæiske elmarkeder og elnet vil bidrage til at sænke elprisen og understøtte den grønne omstilling. Det gælder ikke mindst oprettelsen af flere og mere retvisende budzoner for el, der i højere grad afspejler flaskehalsene i elnettet. Bl.a. er der behov for, at der oprettes flere budzoner i Tyskland, så elprisen i højere grad afspejler de regionale forskelle i den tyske elnetskapacitet. Mere retvisende budzoner i Tyskland ville også kunne afføde lave elpriser i Danmark, idet den lavere pris for strøm fra vedvarende energi i højere grad ville kunne slå igennem herhjemme. 

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

Gode råd til at spare på energiudgifterne

Flere artikler

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Markedschef, Klima, energi og miljø
Medarbejderprofil
Klima, energi og miljø

Rune Dybvad Simonsen

Chefkonsulent
Klima, energi og miljø

Kristian Lund Kofoed

Fagchef for energi
Klima, energi og miljø

Esben Thietje Mortensen

Chefkonsulent
Klima, energi og miljø

Mie Holbech Gustavsen

Praktikant
Klima, energi og miljø

Jino Victoria Doabi

Studentermedhjælper