Har du ideer til hvordan vi når Danmarks klimamål?

Danmarks ambitiøse klimamål kræver tæt samarbejde med erhvervslivet og nye løsninger, som vi ikke kender til i dag. Har du konkrete forslag, ideer eller kommentarer til klimaindsatsen, hører vi gerne fra dig på klima@danskerhverv.dk

KLIMABREVKASSEN

Erhvervslivet er en helt afgørende samarbejdspartner, når Danmark skal nedbringe vores udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til 1990.

På internationalt plan er målet, at Danmark tager lederskab for den grønne omstilling på en måde, hvor vi sikrer job, velfærd, eksport og konkurrenceevne. Det er ambitiøst og kræver løsninger, som vi ikke kender til i dag.

Regeringen har etableret en række klimapartnerskaber med erhvervsfolk i spidsen. Dansk Erhverv stiller sekretariat til rådighed.

Har du ideer til hvordan virksomheder kan bidrage til Danmarks klimamål, hører vi meget gerne fra dig. Alle forslag, ideer, spørgsmål eller kommentarer er velkomne. Skriv til klima@danskerhverv.dk

Kontakt

Skriv til klima@danskerhverv.dk

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Markedschef, Klima, energi og miljø
Medarbejderprofil