; ;
Gemt

Uddannelse

Uddannelsessystemet er en af grundstenen i vores samfund og spiller samtidig en afgørende rolle for vores erhvervsliv. Det kræver højt fagligt niveau i skolesystemet og tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet.

Uddannelsessystemet er en af grundstenen i vores samfund og spiller samtidig en afgørende rolle for vores erhvervsliv. Kvalificerede medarbejdere kræver højt fagligt niveau i skolesystemet og tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet.

Forudsætningen for et velstående samfund er kompetente og dannede borgere. Der er i den grad brug for velkvalificerede medarbejdere, som kan tilbyde deres arbejdskraft, kompetencer og viden til erhvervslivet. Her spiller uddannelse en central rolle.

Omkring 20 pct. af de 25-årige i dag ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. 20 pct er for mange, og det er en kritisk udfordring for Danmark og det danske erhvervsliv, hvis alle ikke har en ungdomsuddannelse. Alt for mange forlader i dag folkeskolen uden et tilstrækkeligt fagligt fundament, og der er fortsat brug for at styrke det generelle niveau i kernefag som dansk og matematik. Dertil bør vi styrke praksisfagligheden, som endnu et vigtigt redskab til at tabe færre i uddannelsessystemet.   

Dansk Erhverv har her en række konkrete forslag, som kan implementeres i alle landets kommuner.

Uddannelse

 • 20 pct. af de 25-årige i dag har ikke gennemført en ungdomsuddannelse.
 • Andelen af unge mellem 16 og 24 år, som er udenfor beskæftigelse- og uddannelse, er 10,6 pct.

 • 62 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer meddeler at digitale kompetencer er vigtige i folkeskolen.

Dansk Erhvervs anbefalinger til kommunerne

Styrket implementering af praksisfaglighed i grundskolen

 • Kommunerne skal styrke arbejdet med at realisere den åbne skole i samarbejde med erhvervsliv, ungdomsuddannelser, foreningsliv mv.
 • Kommunerne skal prioritere og investere i fysiske rammer, udstyr og undervisningsformer, der understøtter praksisfaglige og anvendelsesorienterede undervisningsformer.
 • Kommunerne skal benytte sig af den rådgivning og de tilbud, som bl.a. DA Åben Virksomhed stiller til rådighed.

Indfør teknologiforståelse i folkeskolen

 • Kommunerne skal styrke arbejdet med teknologiforståelse, som en integreret del af skolens obligatoriske fagrække.
 • Der skal afsættes selvstændige timer på skoleskemaet, til at undervise i teknologiforståelse.
 • Kommunerne skal prioritere teknologiforståelse som faglighed, i forbindelse med den løbende efteruddannelse af kommunens lærere.

Den Forberedende Grunduddannelse

 • Kommunerne skal nøje følge og styrke kvaliteten af ungeindsatsen.
 • Kommunerne skal understøtte en smidig overgang til FGU.
 • Kommunerne skal understøtte, at det lokale erhvervsliv tænkes ind i FGU-undervisningen.


Læs hele notatet med Dansk Erhvervs anbefalinger til uddannelse i kommunerne nedenfor.

Uddannelse

pdf

Download

Hvordan klarer din kommune sig?

I Dansk Erhvervs interaktive kommunekort kan du se hvordan din kommune klarer sig i forhold til de øvrige kommuner på en række parametre med relevans for uddannelse:

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil