Det arbejder vi for

Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i. Det er vores vision i Dansk Erhverv. På den måde kan vi fremtidssikre velstanden og velfærden i Danmark.

DET ARBEJDER VI FOR POLITISK

Verdens bedste land at drive virksomhed i

I Dansk Erhverv arbejder vi for, at Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i. På den måde kan vi fremtidssikre velstanden og velfærden i Danmark.

I Dansk Erhverv mener vi, at fire centrale samfundsudfordringer - recession, velfærden under pres, en ny verdensorden og klimakrisen kan vendes til muligheder, der kan bidrage væsentligt til at fremtidssikre velstanden og velfærden i Danmark.

Styrkepositioner
Vi arbejder for blandt andet for, at Danmark skal være det land i verden, hvor det offentlige og private er bedst til at samarbejde. At Danmark skal være verdens bedste land at starte og udvikle virksomhed i. At Danmark skal være verdens bedste til at indfri potentialet i den grønne omstilling. At Danmark skal være verdens bedste land til at udnytte potentialet i digitalisering og ny teknologi. Læs mere mere her

Rammevilkår
På tværs af virksomheder og brancher er der en række centrale rammevilkår, der har betydning for virksomhedernes konkurrenceevne og dermed mulighed for at skabe arbejdspladser, velstand og fremgang. 

Vi måler løbende på rammevilkårene for at sikre, at vi flytter os nærmere målet om, at Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i. Dansk Erhverv arbejder for: Styrket konkurrenceevne; Styrket adgang til kvalificeret arbejdskraft; Styrket adgang til viden og forskning; Styrket indre marked og øget frihandel; Styrket infrastruktur og mobilitet; Styrket samspil mellem det offentlige og private.

Læs mere om vores erhvervspolitik og arbejde med erhvervslivets rammevilkår her.

Brug handlekraften, Danmark

Vi skal ikke erobre hele verden. Men vi skal handle nu, hvis vi skal sikre fremtidens velfærd og sammenhængskraft. Her kan du se og læse og mere om vores nye kampagne.

VI ER TILSTEDE HVOR DU ER

Dansk Erhverv tager udgangspunkt i virksomhedens lokale, nationale og globale situation. Vi har kontorer i de større byer i Danmark og i Bruxelles. Vi samarbejder med erhvervsorganisationer i 90 lande.

VÆRDI PÅ ALLE BUNDLINJER

Værdi på alle bundlinjer: Dansk Erhvervs samfundsbidrag
Dansk Erhverv har været medlem af FN’s Global Compact siden 2009.
Læs Dansk Erhvervs CSR rapport 2020 - Sammen om bæredygtig udvikling, der samtidig tjener som 'Communication on Engagement'.

Sådan bidrager Dansk Erhverv til FN’s 17 Verdensmål
FN’s Verdensmål blev vedtaget i 2015 og skitserer verdens plan for en bæredygtige udvikling frem imod 2030.
I 2019 kortlagde Dansk Erhverv sit bidrag til målenes indfrielse: Fremtidens Erhverv - Kortlægning af Dansk Erhvervs arbejde med verdensmålene 

PARTISTØTTE

Dansk Erhverv støtter partier, der arbejder for at forbedre erhvervslivets muligheder for at drive forretning og skabe beskæftigelse. 

Læs mere her: Tilkendegivelse vedrørende bidrag til politiske kampagner

Kontakt