; ;

EU’s Revisionsret offentliggjorde den 16. juli 2019 særberetningen, ”E-handel: Mange af udfordringerne med at opkræve moms og told er stadig ikke løst.” I beretningen fremgår det, at ingen af de 28 EU-lande er i stand til at give et bud på, hvor meget de går glip af i mistede momsindtægter pga. snyd ved e-handel. Det viser på den ene side hvor mangelfulde systemerne er, men også at problemet ikke tages tilstrækkelig alvorligt.

Revisionsretten skriver, at det eksisterende system er baseret på de erhvervsdrivendes vilje til at lade sig momsregistrere og betale den moms, der skyldes. Det giver store muligheder for snyd.  Beretningen peger også på, at kontrollen primært rammer europæiske virksomheder, hvorimod virksomheder fra 3. lande går fri. En stikprøve viste fejl i 80 pct. af registreringerne fra virksomheder 3. lande. 

EU-landene kan samarbejde om at udføre multilaterale kontroller. Beretningen viser imidlertid, at kun seks ud af 284 multilaterale kontroller relaterede sig til e-handel. Revisionsretten har undersøgt de 6, og tre af dem er stadig i gang, én er afsluttes med succes og i de to sidste tilfælde, har det EU-land, hvor virksomheden hører hjemme, nægtet at deltage i de multilaterale kontroller.

Revisionsretten konkluderer, at europæiske virksomheder stilles dårligere i konkurrencen og at det særligt er virksomheder i lande med høj moms, som rammes.

Revisionsrettens rapport bekræfter endnu engang, at danske virksomheder udsættes for unfair konkurrence, fordi udenlandske netbutikker kan sælge til danske forbrugere, uden at der betales korrekt moms. Her henvises ofte til, at problemet bliver løst i 2021, når EU’s skattepakke træder i kraft. Beretningen viser desværre, at det ikke passer. Den løser nogle problemer men langt fra alle.

Det inviterer til snyd, når der ikke er effektive systemer til at sikre, at der bliver betalt den korrekte moms og told. Det er uholdbart. Det koster danske arbejdspladser i detailhandlen og indtægter til statskassen.

Dansk Erhverv opfordrer beslutningstagerne i DK og EU til at tage problemet alvorligt og gøre noget ved det. Ellers flytter e-handlen og arbejdspladserne ud af Danmark. Revisionsretten giver en række konkrete forslag til hvad der skal til. Dem opfordrer vi til at man straks går i gang med at se på.

E-Handel - Mange af udfordringerne med at opkræve moms og told er stadig ikke løst - Kopi

pdf

Download

Centrale punkter i Revisionsrettens rapport

pdf

Download

Andre relevante fokusområder