Politik og analyser

Energi, forsyning og klima

Energi-, forsynings- og klimapolitik har stor betydning for Danmark og danske virksomheders konkurrenceevne. Klimaproblemerne er internationale og Dansk Erhverv ønsker, at klimaudfordringen skal løses gennem internationale aftaler og forpligtelser. Stabile forsyninger, opfyldelse af Danmarks internationale klimaforpligtelser, omkostningseffektivitet og konkurrencedygtige priser skal udgøre kernen i målsætningerne for den hjemlige energi- og forsyningspolitik.

Politisk område

Mød Dansk Erhverv på Twitter

Klimaudfordringen er verdensomspændende og skal derfor også løses gennem internationalt samarbejde. Sammen med andre højtudviklede lande skal Danmark spille en fremtrædende rolle i det internationale samarbejde om at løse verdens klimaproblemer.

Dansk energipolitik skal understøtte danske virksomheders konkurrenceevne og samtidig sikre, at Danmark opfylder sine internationale forpligtelser. Den konkrete energipolitik skal præges af til teknologi- og sektorneutralitet, og energisystemets udvikling bør i videst muligt omfang være markedsdrevet.

Energisektoren er i konstant udvikling, og det er energipolitikken også. I Dansk Erhverv arbejder vi mod en mere moderne og aftalebaseret regulering, der i højere grad tilgodeser individuelle forhold og mulighederne for samspil med erhvervsudviklingen lokalt og regionalt.

Inspiration til energiforbedringer i din virksomhed

Energiforbruget i små- og mellemstore virksomheder skønnes at stå for mere end 50 pct. af det samlede energiforbrug i dansk erhvervsliv. Samtidigt vurderes energibesparelsespotentialet at være på op til 25 % med god rentabilitet.

Dansk Erhverv vil gerne medvirke til at fremme gode energiforbedringer i danske virksomheder. Dansk Erhvervs energipolitiske chef Søren Büchmann Petersen er blevet spurgt af Det Økologiske Råd om Dansk Erhvervs syn på energiforbedringer. Se svaret her: https://youtu.be/zFnKQieb8zI  

 

Der er altså meget energi og ikke mindst rigtigt mange penge at spare – både for samfundet og for dig som virksomhedsejer, hvis du nedbringer din virksomheds energiforbrug. En medlemsundersøgelse om holdningen til energieffektiviseringer, som vi foretog blandt 3.000 medlemsvirksomheder i 2017, viser, at der er stort potentiale for energiforbedringer blandt medlemsvirksomhederne, men at der kun er få planlagte projekter. Lejeaftalen, anden prioritering og manglende overblik over mulighederne er de største barrierer for at komme i gang med at energieffektivisere.

Her kan du hente mere information om, hvad du kan gøre:

På agendaen lige nu

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.