Politik og analyser

Energi, forsyning og klima

Energi-, forsynings- og klimapolitik har stor betydning for Danmark og danske virksomheders konkurrenceevne. Dansk Erhverv ønsker, at klimaudfordringen primært løses gennem internationale aftaler, og at stabile forsyninger, opfyldelse af Danmarks internationale klimaforpligtelser og konkurrencedygtige priser skal udgøre kernen i målsætningerne for den hjemlige energi- og forsyningspolitik.

Politisk område

Klimaudfordringen er verdensomspændende og skal derfor også løses internationalt. Sammen med andre højtudviklede lande skal Danmark fortsat spille en fremtrædende rolle i det internationale samarbejde om at løse verdens klimaproblemer.

Dansk energipolitik skal understøtte danske virksomheders konkurrenceevne og samtidig sikre, at Danmark opfylder sine internationale forpligtelser. Den konkrete energipolitik skal præges af hensyn til teknologi- og sektorneutralitet, og energisystemets udvikling bør i videst muligt omfang være markedsdrevet.

Store dele af forsyningsområdet består af naturlige monopoler, og derfor er det vigtigt, at der til stadighed er ambitiøse mål for forsyningssektorens effektivisering. Der skal være en klar og reel adskillelse mellem monopol og konkurrenceudsatte aktiviteter, så der kan foretages et effektivt tilsyn og benchmarking.

På agendaen lige nu

Søren Büchmann

Kontakt

Politisk-Økonomisk

Søren Büchmann Petersen

Energipolitisk chef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.