Klima, energi og miljø

Indhold

Netværk og udvalg Kurser og events Analyser Agendaer Kontakt

Mød markedschef Ulrich Bang på twitter

Klimaudfordringen er verdensomspændende og skal derfor også løses gennem internationalt samarbejde. Sammen med andre højtudviklede lande skal Danmark spille en fremtrædende rolle i det internationale samarbejde om at løse verdens klimaproblemer.

Dansk energipolitik skal understøtte danske virksomheders konkurrenceevne og samtidig sikre, at Danmark opfylder sine internationale forpligtelser. Den konkrete energipolitik skal præges af til teknologi- og sektorneutralitet, og energisystemets udvikling bør i videst muligt omfang være markedsdrevet.

Energisektoren er i konstant udvikling, og det er energipolitikken også. I Dansk Erhverv arbejder vi mod en mere moderne og aftalebaseret regulering, der i højere grad tilgodeser individuelle forhold og mulighederne for samspil med erhvervsudviklingen lokalt og regionalt.

Dansk Erhvervs klimaudspil

I dette udspil præsenterer Dansk Erhverv tre politiske missioner med i alt 18 konkrete forslag til, hvordan Danmark kan blive verdens bedste til grøn omstilling. Mission 1, "Grøn afbureaukratisering" går ud på at fjerne regulatoriske benspænd og forældede regelsæt, så de ikke står i vejen for markedsmodne grønne teknologier og løsninger. Mission 2 "Grønt marked" handler om at skabe markedsbaserede incitamenter til grøn omstilling gennem en grøn skattereform. Mission 3 "Fremtidens grønne løsninger" omhandler behovet for gode rammer for forskning og udvikling og for test og demonstration.

Dansk klimapolitik ud af osteklokken

pdf

Download

Plantebaserede fødevarer og grønne proteiner

pdf

Download

Klimapotentialet fra bio solutions

pdf

Download

Kurser og events

Analyser om klima, energi og miljø

På agendaen lige nu

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Markedschef, Klima, energi og miljø
Medarbejderprofil
Handel

Kristian Lund Kofoed

Fagchef for energi
Handel

Louisa Dohm Mogensen

Fratrådt Wednesday d. 29. June 2022