Klima og energi

Klimaproblemerne er globale, og klima- og energipolitikken har en stor betydning for Danmark og danske virksomheders konkurrenceevne. Derfor arbejder Dansk Erhverv dagligt for, at erhvervslivets vilkår og lovgivningen på området bærer præg af internationale klimaforpligtelser, omkostningseffektivitet og konkurrencedygtige priser.

Politisk område

Mød Markedschef Ulrich Bang på Twitter

Klimaudfordringen er verdensomspændende og skal derfor også løses gennem internationalt samarbejde. Sammen med andre højtudviklede lande skal Danmark spille en fremtrædende rolle i det internationale samarbejde om at løse verdens klimaproblemer.

Dansk energipolitik skal understøtte danske virksomheders konkurrenceevne og samtidig sikre, at Danmark opfylder sine internationale forpligtelser. Den konkrete energipolitik skal præges af til teknologi- og sektorneutralitet, og energisystemets udvikling bør i videst muligt omfang være markedsdrevet.

Energisektoren er i konstant udvikling, og det er energipolitikken også. I Dansk Erhverv arbejder vi mod en mere moderne og aftalebaseret regulering, der i højere grad tilgodeser individuelle forhold og mulighederne for samspil med erhvervsudviklingen lokalt og regionalt.

Grøn handlekraft

Dansk Erhverv opfordrer med 18 forslag til grøn handlekraft på fire områder - grønne investeringer i danske virksomheder, bæredygtigt offentlig og privat forbrug, grøn digital genopbygning af Danmark og grøn infrastruktur.

Dansk klimapolitik ud af osteklokken

pdf

Download

Plantebaserede fødevarer og grønne proteiner

pdf

Download

På agendaen lige nu

Kontakt

Handel

Vibeke Borch Henning

Politisk konsulent
Handel

Kristian Lund Kofoed

Chefkonsulent
Handel

Louisa Dohm Mogensen

Studentermedhjælper