Genstart Danmark med grønne investeringer

Grønne investeringer i dansk erhvervsliv kan spille en afgørende rolle i en genstart af Danmark. Investeringerne skal bidrage til den grønne omstilling og vil samtidig bidrage til dansk vækst og milliardeksport ved skalering og udvikling af grønne løsninger til verdensmarkedet.

På agendaen

Klimaløsninger er i dag et dansk væksteventyr med milliardeksport af alt fra enzymer, ingredienser og vindmøller til pumper, termostater og rådgivningsydelser. Succesen bygger på innovation og iværksætterånd koblet med et stærkt offentlig-privat partnerskab. Med en udvidelse og fremrykning af offentlige investeringer kan private investeringer i grønne løsninger boostes til en job-motor under krisen samtidig med markante reduktioner af den danske klimabelastning. Helt konkret foreslår Dansk Erhverv fem indsatsområder.

Bioteknologiske klimaløsninger som jobskaber og eksporteventyr
Bioteknologiske klimaløsninger har et potentiale til at blive det næste danske eksport- og jobeventyr, med et globalt reduktionspotentiale på over 800 mio. ton CO2 om året for løsninger, designet og udviklet i Danmark. Samtidig har vi en unik erhvervsstruktur med globalt førende virksomheder samt universiteter og forskningsinstitutioner i verdensklasse.

Dansk Erhverv foreslår:

  • At nedsætte et vækstteam for bioteknologiske klimaløsninger med afrapportering i december 2020. Vækstteamet skal have fokus på klimaeffekt, eksport samt beskæftigelseseffekt i Danmark.
  • At straksigangsætte investeringer i to bioraffineringsanlæg i industrielskala i Danmark ved investeringstilskud, kombineret med efterspørgsel efter grønne brændsler – herunder electrofuels i transportsektoren.
  • At etablere Danmark som global hub for bioteknologiske klimaløsninger i samarbejde med Invest in Denmark, Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond. Bl.a. med henblik på at tiltrække udenlandsk kapital og biotekiværksættere til Danmark.
  • At Danmark tager grønt lederskab i EU og sætter sig i spidsen for en koalition, der arbejder for en ambitiøs Green Deal og Farm-toFork-strategi med fokus på, at udvikling og design af fremtidens bioteknologiske klimaløsninger skal ske i Europa.

Sunde investeringer i udnyttelse af overskudsvarme
I handels-, service- og produktionsvirksomheder går der dagligt varme til spilde, som ikke anvendes til opvarmning eller proces. Stopklodsen er primært overskudsvarmeafgiften, der skal betales, hvis der investeres i at udnytte spildvarmen. Afgiften gør projekterne urentable. Der fyres derfor i stedet for fuglene. Med en regelforenkling samt generel fjernelse af overskudsvarmeafgiften og justering af elafgiften vil projekter i hele landet bidrage til at genstarte økonomien.

Det er afgørende, at de gode intentioner fra klimaaftale fra 22. juni 2020 følges til dørs. Helt konkret bør den foreslåede tilskudspulje til fremme udbredelsen af fjernvarme prioriteres til infrastruktur investeringer – herunder kobling af fjernvarmesystemer, som leder til en øget udnyttelse af overskudsvarme.

Fremryk investeringer i grønne energiløsninger som OPP
Der er allerede politisk forlig om etablering af nye grønne energiløsninger – fx udbud af vind og sol. I varmesektoren står man over for store investeringer i takt med udfasningen af kul. For at maksimere beskæftigelseseffekten skal grønne investeringer ske med fokus på et stærkt offentlig-privat partnerskab, sådan at grønne løsninger kommercialiseres og skaleres, så de er klar til verdensmarkedet.

Dansk Erhverv foreslår:

  • Fremrykning og fastholdelse af de teknologineutrale udbud på i alt 4,2 mia. kr., som aftalt i Energiforliget fra juni 2018 til 2020-2022. Derudover fjernes begrænsninger på antal og kapacitet af vedvarende energianlæg, så man kan få mest vedvarende energi og beskæftigelse for pengene.
  • Offentlig-private partnerskaber med fokus på udnyttelse og skalering af geotermiske energiløsninger i hhv. Aarhus og Aalborg i første omgang, samt forberedelse af geotermiske projekter i København, Nordsjælland og Midtjylland.

Fradrag for klimainvesteringer
Et centralt element i klimaomstillingen er virksomhedernes investeringer i klimaløsninger og renere teknologi – fx energieffektivitet. På den baggrund anbefaler Dansk Erhverv at forhøje virksomhedernes afskrivningsgrundlag i 2020-2022 med 25 pct. ved investeringer i nye klimaløsninger samt sikre adgang til finansiering til de grønne løsninger via den Grønne Fremtidsfond. Som led i dette bør Vækstfonden og EKF’s mandater opdateres i forhold til at stille garantier og risikovillig kapital til rådighed for klimainvesteringer i danske virksomheder.

Ladestandere bl.a. i udkantsområder
Elektrificeringen af transportsektoren spiller en nøglerolle i klimaomstillingen. Udvikling af den rette infrastruktur med et net af ladestandere over hele landet er afgørende.

Dansk Erhverv foreslår, at virksomhedernes afskrivningsgrundlag øges i 2020-2022 med 25 pct. for investeringer i ladestandere hos virksomheder. Hvis en virksomhed etablerer en ladestander til fx 100.000 kr., så kan den øge sit afskrivningsgrundlag med 25.000 kr.

Andre relevante fokusområder