Opgørelses- og rapporteringsmetoder for grøn omstilling

Hvis Danmark skal blive internationalt foregangsland for klimaløsninger og grøn omstilling, har vi brug for et fælles sprog for virksomheder og offentlige myndigheders klima- og miljøpåvirkning.

På agendaen

Et fælles sprog for klima- og miljøpåvirkning handler om at udvikle ensartede opgørelsesmetoder og rapporteringsformer, og det handler om, at både offentlige og private kunder på et reelt og troværdigt grundlag skal gives mulighed for at vælge klimavenlige produkter og services.

Udfordringen i dag er, at der i Danmark som i resten af verden mangler der en fælles forståelse af, hvordan vi skal opgøre og rapportere om effekten af klima- og miljøpåvirkninger. Hermed mangler også muligheden for at gøre klimavenlige produkter og ydelser til et dokumenterbart konkurrenceparameter.

Der findes ikke i dag internationale (EU-) standarder for klima- og miljøpåvirkning målrettet specifikke sektorer. Samtidig mangler der rapporteringsværktøjer, og de værktøjer, der findes, er typisk ikke er harmoniseret med andre rapporteringskrav i relation til fx verdensmål, CSR og finansielle taksonomier.

Med et fælles, markedsbaseret sprog for klima- og miljøpåvirkning kan vi skabe vi et stærkt afsæt for en frivillig og efterspørgselsdrevet grøn omstilling i virksomhedernes værdikæder og dermed i hele vores samfund.

Klimapartnerskabet for service, it og rådgivning har i deres afrapportering til regeringen adresseret behovet for et sådant fælles sprog. Som opfølgning på dette har Grønt Erhvervsforum med Finans Danmark i spidsen etableret et samarbejdsprojekt, der har til formål at udvikle en fælles metode for måling af CO2-udledninger.

Dansk Erhverv prioriterer dette arbejde. Det gør vi, fordi fraværet af et fælles sprog for klima- og miljøpåvirkning er en betydelig barriere for de mange virksomheder, der ønsker at imødekommen en efterspørgsel efter grønne produkter, for offentlige myndigheder, som arbejder for at fremme den grønne omstilling via grønne offentlige indkøb og for private og offentlige investorer, som ønsker at investere bæredygtigt og ansvarligt.

I Dansk Erhverv lægger vi stor vægt på, at kommende opgørelses- og rapporteringsmetoder hviler på anerkendte og solide EU- og internationale principper, som inddrager miljø- og bæredygtighedsaspekter fra hele livscyklus og dækker hele værdikædens behov.

Det gør vi med en ambition om at sikre en reel og efterspørgselsbaseret grøn omstilling af erhvervslivet. Og det gør vi med særligt fokus på SMV’erne og danske virksomheders globale konkurrenceevne.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Rådgivning & Videnservice

Louise Riisgaard

Markedschef
Medarbejderprofil
Rådgivning & Videnservice

Selina Lautrup Rosenmeier

Advokat