Bæredygtigt forbrug skal styrke grøn omstilling

Forbrugernes og det offentlige indkøbs efterspørgsel efter grønne løsninger har afgørende betydning for at stimulere virksomhedernes interesser i at udvikle og levere bæredygtige og grønne produkter og serviceydelser. Forbruget skal være bæredygtigt og stimuleres gennem incitamenter og italesættelse i samfundet.

På agendaen

Interessen for at indkøbe og bruge grønne produkter og serviceydelser er afgørende for en effektiv og konkurrencedygtig grøn omstilling. Derfor skal danske virksomheder mødes af en langsigtet og effektiv stimulering af efterspørgslen fra samfundet side – både fra det offentlige indkøb og forbrugerne. I dag er efterspørgslen efter bæredygtige produkter alt for lav. Der er derfor brug for gennemførsel af initiativer, der fremmer interessen for at bruge grønne løsninger, som f.eks. tager hensyn til materialeressourcer, klima og biodiversitet. Det gør grøn omstilling med bl.a. cirkulær økonomi og brug af standarder og certificering med mærkning af produkter og serviceydelser til særligt vigtige indsatser.

Cirkulær økonomi skal styrke bæredygtigt forbrug
Danmarks handlingsplaner for cirkulær økonomi og plast og EU Green Deal sætter handling i gang for at omstille EU og forbruget til at tage større hensyn til ressourcerne. Cirkulær økonomi fastholder materialer i økonomien ved at fastholde dem i forbruget og hindre dem i at blive bortskaffet som affald. Forbrugernes interesse i at indkøbe produkter og løsninger, der indtænker mere cirkularitet og ressourcehensyn, skal stimuleres gennem økonomiske incitamenter. Der skal gennemføres informationsindsatser, som kan give forbrugerne forståelse, så de kan blive nysgerrige og efterspørge produkter og løsninger med cirkularitet. Dansk Erhvervs analyse viser, at blot 12 procent af forbrugerne er interesserede i at indkøbe produkter, der er repareret med brugte dele - trods samme købsgarantier som ved nye produkter.

Miljømærker og incitamenter skal fremme cirkulær økonomi og klima
Troværdige miljø- og bæredygtighedsmærker er effektive købeknapper for forbrugerne og offentlige indkøbere, og bidrager den vej til grøn omstilling. Troværdige mærker gør det enkelt at vælge grønne produkter på et veldokumenteret grundlag. Derfor skal brugen af troværdige og relevante standarder samt certificeringsordninger fremmes. Brugen af troværdige mærker kan bidrage til at undgå greenwashing, fastholde tillid til grøn markedsføring og forbrugerinteresse. Uden tillid til grøn markedsføring mister den grønne omstilling fart. Dansk Erhverv støtter alle uafhængige certificerings- og mærkningsordninger, som er relevante og troværdige, da flere mærker bidrager til bredere produktsortimenter, større forbrugerinteresse og et styrket bæredygtigt forbrug.

Dansk Erhverv mener:

  • Regeringen skal bidrage til efterspørgslen og styrke omstillingen til cirkulær økonomi for at øge andelen af genanvendte materialer i nye produkter, som f.eks plast, tekstiler og elektronik.
  • Forbrugere skal have mere oplysning, som fremmer indkøb af grønne produkter.
  • De officielle miljømærker, Svanemærket og EU-blomsten, skal sikre bedre og flere klimakrav i sine standarder for at fremme antallet af certificerede produkter og serviceløsninger, der tager hensyn til cirkularitet og klimaet.
  • Det grønne offentlige indkøb skal have fastlagte målsætninger for gennemførsel af innovative udbud, der fremmer efterspørgsel, udvikling og brug af grønne og klimarelevante produkter.

Andre relevante fokusområder