; ;

Der ligger et stort potentiale hos forbrugerne, som kan være med til at drive den grønne omstilling i danskernes forbrug. Mange forbrugere har, ifølge en analyse foretaget af Dansk Erhverv i 2022, et ønske om at rykke deres forbrug i grønnere retning. Hele 65 pct. af forbrugerne angiver, at de gerne vil købe mere miljø- og klimavenligt, når de handler. Samtidig siger forbrugerne, at de finder det grundlæggende svært at gennemskue, hvilke varer, der reelt er mere eller mindre grønne. Derfor er der behov for en langt bedre oplysning af de danske forbrugere. Detailvirksomhederne spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre forbrugerne den rette oplysning, der vil gøre det nemmere og mere gennemskueligt for forbrugerne at omsætte ønsket om at handle miljø- og klimavenligt til reelle handlinger.

Men for at sikre, at detailvirksomhederne får mulighed for at udnytte det potentiale, skal der tages nogle afgørende skridt fra politisk side. Eksempelvis ved, at myndighederne udvikler en offentligt tilgængelig database med officielle klimadata på fødevarer. Men også ved en markant bedre vejledning af virksomhederne i, hvordan de må kommunikere om miljø- og klima i markedsføringen. Læs mere om grøn markedsføring her


Cirkulær økonomi skal styrke bæredygtigt forbrug
Danmarks handlingsplaner for cirkulær økonomi og plast og EU Green Deal sætter handling i gang for at omstille EU og forbruget til at tage større hensyn til ressourcerne. Cirkulær økonomi fastholder materialer i økonomien ved at fastholde dem i forbruget og hindre dem i at blive bortskaffet som affald. Forbrugernes interesse i at indkøbe produkter og løsninger, der indtænker mere cirkularitet og ressourcehensyn, skal stimuleres gennem økonomiske incitamenter. Der skal gennemføres informationsindsatser, som kan give forbrugerne forståelse, så de kan blive nysgerrige og efterspørge produkter og løsninger med cirkularitet. Dansk Erhvervs analyse viser, at blot 12 procent af forbrugerne er interesserede i at indkøbe produkter, der er repareret med brugte dele - trods samme købsgarantier som ved nye produkter.

Miljømærker og incitamenter skal fremme cirkulær økonomi og klima
Troværdige miljø- og bæredygtighedsmærker er effektive købeknapper for forbrugerne og offentlige indkøbere, og bidrager den vej til grøn omstilling. Troværdige mærker gør det enkelt at vælge grønne produkter på et veldokumenteret grundlag. Derfor skal brugen af troværdige og relevante standarder samt certificeringsordninger fremmes. Dansk Erhverv støtter alle uafhængige certificerings- og mærkningsordninger, som er relevante og troværdige, da flere mærker bidrager til bredere produktsortimenter, større forbrugerinteresse og et styrket bæredygtigt forbrug.

Dansk Erhverv mener:

  • Regeringen skal understøtte en bedre oplysning af forbrugerne ved at tilvejebringe de rette værktøjer til gavn for virksomheder og forbrugere.

  • Regeringen skal styrke omstillingen til cirkulær økonomi ved at øge andelen af genanvendte materialer i nye produkter, som f.eks plast, tekstiler og elektronik.

  • De officielle miljømærker, Svanemærket og EU-blomsten, skal sikre bedre og flere klimakrav i sine standarder for at fremme antallet af certificerede produkter og serviceløsninger, der tager hensyn til cirkularitet og klimaet.

  • Regeringen skal bidrage til den grønne efterspørgsel gennem grønne offentlige indkøb
     

 

Andre relevante fokusområder