Kemi i produkter skal sikre grøn omstilling og produktsikkerhed

Brug af kemi i produkter er uundværligt og kemi er grundlaget i alle vores produkter. Brug af kemi skal kunne bidrage til grøn omstilling og benyttes under hensyntagen til sundhed, funktionalitet og produktsikkerhed.

På agendaen

Regulering af kemi i Danmark sker via EU’s forordningerne REACH, Biocid, CLP, Kosmetik og RoHs. REACH er EU’s grundlæggende kemikalielovgivning, og regulerer brugen af kemikalier i hverdagen og industrien. REACH har derfor stor indvirkning på langt de fleste virksomheder og erhvervssektorer i hele EU. Resten af verden kopierer REACH, som på den måde udvikler sig hen imod en global standard for kemikalier. REACH placerer ansvaret hos virksomhederne, således at den enkelte virksomhed skal identificere og styre de risici, som findes for de enkelte stoffer. REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, og trådte i kraft 1. juni 2006.

REACH skal være den foretrukne kemikalielovgivning i EU
REACH-princippet harmoniserer reguleringen af kemikalier, og sikrer et højt beskyttelsesniveau for både miljø og borgere i EU. Det bakker Dansk Erhverv naturligvis op om. En harmoniseret regulering af kemikalier er godt for de danske virksomheder og deres konkurrenceevne på EU’s indre marked. Det er derfor essentielt, at REACH implementeres og håndhæves ens på tværs af EU - også ved import over de ydre grænser for at sikre konkurrencelighed mellem virksomheder, sektorer og mellem EU og udenlandske virksomheder. En særlig udfordring for REACH er at regulere og håndtere risici fra en voksende e-handel fra udenlandske webshops. En anden udfordring er de store administrative omkostninger for SMV, der har vanskeligt ved at leve op til REACH forordningens komplicerede og omkostningstunge krav.

Sporbarhed af kemi er en særlig udfordring for genanvendelsen
I omstillingen til den cirkulære økonomi skal materialegenanvendelsen være central, men dette hindres af manglende sporbarhed til kemiske stoffer i materialer og produkter. På grund af manglende sporbarhed begrænses genanvendelsen i hele EU, fordi produkter med genanvendte materialer skal efterleve samme krav til produktsikkerhed som produkter, der kun består af nye materialer. Der ligger et enormt genanvendelsespotentiale gemt, hvis vi opnår bedre sporbarhed til kemien, og bruger den mere bæredygtigt for at få mere rene materialer.

Danmarks Kemiindsats 2022-2025 skal understøtte Green Deal
Mere end nogensinde er der brug for en dansk kemiindsats for 2022 til 2025, som knivskarpt målrettes de største udfordringer for udvikling af bæredygtighed. Den nuværende, Kemiindsats 2017-2021, som udløber snart, blev i høj grad udviklet på baggrund af et fælles indspil fra erhvervslivet, herunder Dansk Erhverv. Indspillet havde en række fokusområder, som blandt andet var, at international kemikalieregulering skal styrke markedet, sikkerheden, håndhævelse og kontrol og give solid information til forbrugere, for at de får tryghed ved kemien.

Der var et begrænset fokus på kemi i den cirkulære økonomi og genanvendelse samt forskning og substitution til bæredygtig kemi. Alt i alt skal den næste kemiindsats for 2022 til 2025 bygge videre på den gamle, men i højere grad styrke sit fokus, hvor det virkelig gælder, når det drejer sig om at begrænse risici fra problematisk og skadelig kemi. Eksempelvis er udfordringen med problematisk kemi vokset på centrale områder som f.eks. forbrugersikkerhed, cirkulær økonomi og klima over de sidste tre til fem år. Vi mangler dog stadig en effektiv og målrettet regulering af de hormonforstyrrende stoffer. Det er kompliceret lovgivning, som tager tid, men REACH kan forenkles og udvikles til at foretage kemikalievurdering med klare kriterier på tværs af de forskellige kemikalielovgivninger. Det er vigtigt at få skabt større tryghed ved forbrug af kemikalier i vores varer. En undersøgelse af forbrugeres internethandel via udenlandske platforme lavet af en række europæiske forbrugerorganisationer i år viste, at hele 165 af 250 indkøbte produkter – det vil sige 66 procent – overtrådte EU's produktsikkerhedsregler.

EU Green Deal er på vej med sin egen kemiindsats, og denne skal den danske understøtte, så vi opnår den hurtigste og mest effektive vej til bæredygtig kemi - og en samtidig sikring af konkurrencekraft for danske virksomheder på EU indre marked.

Dansk Erhverv mener:

  • REACH-forordningen skal harmoniseres og kontrolleres på tværs af EU og vores ydre grænse via bedre samarbejde mellem medlemsstater, der fremmer en fælles kontrolindsats.
  • REACH-forordningen skal forenkles, så det bliver lettere for SMV at efterleve reglerne.
  • REACH skal skabe sporbarhed til kemi for at fremme genanvendelse i en cirkulær økonomi
  • Dansk Erhverv arbejder aktivt via forskellige initiativer, der styrker den danske substitutionsindsats i danske virksomheder for at udfase brug af problematisk kemi.
  • Den danske Kemiindsats 2022-2025 skal som minimum inddrage følgende emner:
  • Dansk Kemiindsats 2022-2025 skal understøtte EU Green Deal og handlingsplanen Chemicals Strategy for Sustainability for at sikre bæredygtig kemi, større produktsikkerhed og konkurrencekraft for danske virksomheder i EU.
  • Styrke harmonisering af EU-kemikalieregler, markedsovervågning og kontrol af kemikalier og produkter inden for og uden for EU's grænser,
  • Sikre en effektiv markedsfokuseret forskning, der fremmer substitution, udvikling og brug af bæredygtige kemikalier.

Andre relevante fokusområder