Opgør med afgifterne

Det er afgørende for danske handelsvirksomheder, at muligheden for at drive en konkurrencedygtig forretning forbedres. Derfor er det på høje tid, at der tages et seriøst opgør med de mange forvridende afgifter.

På agendaen

Høje danske afgifter på slik og chokolade, øl, vin og spiritus har gennem mange år skabt et stærkt incitament for danskerne til at handle syd for den dansk-tyske grænse, og grænsehandlen med nydelsesmidler beløber sig til flere milliarder kroner årligt.

Samtidig med at handlen med nydelsesmidler skubbes ud over Danmarks grænser, er de danske butikker og grossister vidner til et voksende skyggemarked af illegalt indførte varer, der importeres uden om det danske moms-, afgifts- og fødevarekontrolsystem, og som har forgrenet sig til hele landet gennem salg fra kiosker og garager samt gennem anden form for privat, organiseret videresalg.

De høje danske afgifter og den utilstrækkelige håndhævelse over for den illegale handel betyder, at danske virksomheder i dag står i en urimelig og skævvredet konkurrencesituation, hvor særligt virksomheder syd for grænsen eller velorganiserede illegale bagmænd høster fordelene af at undgå at blive ramt af et afgiftssystem, der er dyrt, ulogisk, bureaukratisk og ikke mindst administrativt tungt at håndtere.

Der er derfor brug for et opgør med det komplicerede afgiftssystem, så det bliver nemmere at drive virksomhed i Danmark.

Dansk Erhverv foreslår, at:

 • Samarbejdet mellem myndighederne styrkes for at sikre en bedre kontrol med illegalt indførte varer, der indføres uden om det om det danske moms-, afgifts- og fødevarekontrolsystem.
 • Alle afgifter på nydelsesmidler skal løbende reduceres.
  • chokolade- og sukkervareafgiften skal reduceres med 25 pct.
  • vinafgiften skal reduceres med 25 pct.
  • ølafgiften skal reduceres med 25 pct.
  • spiritusafgiften skal reduceres med 25 pct.
 • Gakkede afgifter skal fjernes, og de afgifter, der bibeholdes, skal forenkles for at sikre, at det administrative bøvl er minimalt, og at myndighederne kan administrere afgifterne.

Dansk Erhverv - Opgør med afgifterne (nov. 2019)

pdf

Download

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Handel

Tina Buur Johnsen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil