Gemt

Skattefri rejsegodtgørelse i transportvirksomheder

Se her, hvad man være opmærksom på – som ansat og som arbejdsgiver. Tekst og materiale er udarbejdet af Skattestyrelsen.

Nyhed

ORIENTERING FRA SKATTESTYRELSEN - 18. februar 2019

(Bemærk artiklen er publiceret 2019)

Når man i forbindelse med sit arbejde er på en rejse med et erhvervsmæssigt formål, kan ens arbejdsgiver udbetale skattefri rejsegodtgørelse til at dække rejseudgifterne. Det gælder også ansatte i transportvirksomheder, fx chauffører og vognmænd. Godtgørelsen kaldes også for ’diæter’ og kan udbetales efter faste satser.

Der er nogle krav til rejsen, som skal være opfyldt, for at der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse (se nedenfor). Derfor er det også vigtigt, at rejsen er dokumenteret med de rigtige oplysninger.

Disse fejl sker ofte
Skattestyrelsen har erfaret, at der hos transportvirksomheder ofte er fejl og mangler i beregningen af og dokumentationen for rejser. Konsekvensen ved fejl kan være hård for de ansatte. Hvis dokumentationen er mangelfuld, bliver rejsegodtgørelse skattepligtig – også selvom kravene til at være på rejse faktisk var opfyldt, og beløbet dermed kunne have været skattefrit. Disse fejl sker ofte:

 

 • Der mangler informationer i rejseregistreringen. Der mangler fx fyldestgørende adresser eller beskrivelse af et konkret formål med rejsen.
 • Der er brugt forkerte satser i beregningen.
 • Reglerne om afstandskriteriet er ikke fulgt. Det kan være, at afstanden mellem bopæl og midlertidigt arbejdssted er for kort til, at det anses for nødvendigt at overnatte uden for bopælen.
 • I nogle tilfælde harmonerer reglerne for køre- og hviletid ikke med reglerne for skattefri rejsegodtgørelse. At man fx er nødt til at stoppe på grund af køre-hviletidsbestemmelserne medfører ikke i sig selv, at man er afskåret fra at overnatte på bopælen, hvis den ligger tæt på.
 • For chauffører, der transporterer varer eller personer, kan udgift til logi (overnatning) ikke dækkes efter de faste satser.

For at undgå fejl som disse er det vigtigt, at arbejdsgivere kender og forstår de krav, der skal være opfyldt. De skal også kontrollere deres ansattes rejseoplysninger og sikre, at alle nødvendige oplysninger er med.

Husk kravene til skattefri rejsegodtgørelse

 1. Rejsen skal vare mindst 24 timer.
 2. Den ansatte skal have et midlertidigt arbejdssted. Lønmodtagere med mobile arbejdssteder, fx lastbilchauffører, har som udgangspunkt et midlertidigt arbejdssted i deres vogn.
 3. Den ansatte kan ikke overnatte på sin sædvanlige bopæl. Det kan enten være på grund af afstanden mellem den sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted, eller fordi den ansatte er beordret til at føre tilsyn og derfor ikke kan forlade det midlertidige arbejdssted.
 4. Rejsen skal have et erhvervsmæssigt formål – fra start til slut.

De fire krav kan ikke defineres kort og fuldstændigt her, da de afhænger af flere faktorer. Derfor bør man undersøge det nærmere. Læs mere på skat.dk/transportvirksomheder-rejse

.

Husk, som arbejdsgiver:

 • at kontrollere og sikre, at dine ansattes/chaufførers rejseregistreringer er fyldestgørende og rigtige – hvis der mangler informationer, skal du sørge for at få dem fra dine ansatte, før der sker udbetaling af godtgørelser
 • at godtgørelsen er beregnet ud fra de gældende satser og regler
 • at indberette beløbene til Skattestyrelsen, gerne sammen med de ansattes løn.

Husk, som medarbejder:

 • at registrere dine rejser korrekt og med de nødvendige informationer
 • at give informationerne til din arbejdsgiver, fx via Skattestyrelsens skema.

 

.

Få hjælp til at gøre det rigtigt – besøg skat.dk/transportvirksomheder_rejse

Her kan du bl.a. finde:

 • tjeklister – det skal du huske som henholdsvis medarbejder og arbejdsgiver
 • skema til brug ved registrering, beregning og dokumentation – skemaet hjælper dig til at huske at få alle oplysninger med
 • satserne for skattefri rejsegodtgørelse for kost og logi.

 

Skattefri rejsegodtgørelse_v1.4_skema

pdf

Download

SKTST_Transportbranchen_Tjeklister_ansat

pdf

Download

SKTST_Transportbranchen_Tjeklister_arbejdsgiver (002)

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Jacob Ravn

Advokat, souschef PA og Skattepolitisk chef
Medarbejderprofil