; ;
Gemt

Nyt netværk sætter fokus på et strategisk arbejde med diversitet

04. november 2021

Diversitet er blevet et konkurrenceparameter og er af voksende betydning for Dansk Erhvervs medlemmer. Derfor opretter Dansk Erhverv nu et diversitetsnetværk.

 

Diversitet kan være et værdifuldt aktiv for en arbejdsplads. Det er en forudsætning for, at virksomhederne kan få alle kompetencer i spil og sætte det bedste hold. Diversitet og mangfoldighed bidrager med nuancerede perspektiver og kendskab til forskellige løsninger, kundegrupper og markeder. Og det er ofte også en forudsætning for, at medarbejdere trives. Kort sagt er diversitet med til at skabe stærke virksomheder samt velstand og vækst i Danmark.

Kønsdiversitet i virksomheders bestyrelser og direktioner er aktuelt meget omdebatteret, både i medierne og politisk. Det skyldes bl.a. at Danmark sakker agterud i internationale ligestillingssammenligninger. Af lovprogrammet fremgår det, at regeringen i folketingssamling 2021/22 vil fremsætte et lovforslag, der understøtter virksomheder og organisationers arbejde med at fremme en mere ligelig kønsfordeling i bestyrelse og ledelse.

Dansk Erhvervs Diversitetsnetværk sætter fokus på arbejdet med diversitet og mangfoldighed ude i virksomhederne: Hvad virker i praksis, hvad er der evidens for, og hvordan kommer vi videre? Alt sammen under en præmis om, at diversitet er et aktiv for en virksomhed.

Du kan læse mere om netværket her.

Læs også vores guide til diversitet i virksomheder her